ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร"

ย้อนการแก้ไขที่ 8975211 สร้างโดย 124.122.136.35 (พูดคุย) ใช้ชื่ออังกฤษตามเว็บมหาวิทยาลัย
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(ย้อนการแก้ไขที่ 8975211 สร้างโดย 124.122.136.35 (พูดคุย) ใช้ชื่ออังกฤษตามเว็บมหาวิทยาลัย)
ป้ายระบุ: ทำกลับ
}}
 
'''มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ''' ([[ภาษาอังกฤษ|อังกฤษ]]: RatchamongkolRajamangala University of Technology Phra Nakhon) เน้นการจัดการศึกษา เพื่อให้บัณฑิตมีคุณลักษณะที่มีทักษะด้าน[[เทคโนโลยีสารสนเทศ]] [[วิศวกรรมศาสตร์]] อุตสาหกรรม[[สิ่งทอ]] [[เสื้อผ้า]] [[แฟชั่น]] อาหาร [[การบริหารจัดการ]] และทักษะด้านธุรกิจ สามารถปฏิบัติงานได้จริง มีความคิดสร้างสรรค์ที่ทำให้สามารถประกอบอาชีพได้หลายอาชีพ
 
== สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย ==
11,403

การแก้ไข