ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี (เจิม แสง-ชูโต)"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
{{ร.จ.ม.}}
{{ม.ป.ร.5|๒๔๔๙}}<ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2449/024/613_1.PDF พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่ ๔] </ref>
* {{จ.ป.ร.1}}
* {{ว.ป.ร.1|๒๔๖๕}}<ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2466/D/278.PDF ส่งเหรียญรัตนาภรณ์ไปพระราชทาน] </ref>
* {{ป.ป.ร.2|๒๔๗๐}}<ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2470/D/221.PDF พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์] </ref>
{{ป.ป.ร.2}}
{{ร.ด.ม.(พ) ทหาร|2449}}<ref name="รดม">ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2449/024/613_2.PDF พระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา], เล่ม ๒๓, ตอน ๒๔, ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๔๔๙, หน้า ๖๑๓ </ref>
{{ร.ด.ม.(ผ) ทหาร|2449}}<ref name="รดม"/>
ผู้ใช้นิรนาม