ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระยาภักดีนรเศรษฐ (เลิศ เศรษฐบุตร)"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
== ยศและบรรดาศักดิ์ ==
* พระภักดีนรเศรษฐ
* รองหุ้มแพร
* 12 ธันวาคม พ.ศ. 2460 หุ้มแพร<ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2460/D/2598.PDF ประกาศกรมมหาดเล็ก] </ref>
* จ่าโท
ผู้ใช้นิรนาม