ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โซล"

เพิ่มขึ้น 230 ไบต์ ,  1 ปีที่แล้ว
แก้ไขกล่องข้อมูล
(แก้ไขกล่องข้อมูล)
{{ความหมายอื่น}}
{{กล่องข้อมูล นิคม
{{Infobox Settlement
| name =โซล {{raise|0.1em|โซล}}
| official_name = นครพิเศษโซล <br>{{lower|0.1em|{{nobold|{{lang|ko|서울특별시}}}}}}
| native_name = {{lower|0.1em|{{nobold|{{lang|ko|서울시}}}}}}
|other_name =
| settlement_type = [[เขตการปกครองพิเศษจังหวัดของประเทศเกาหลีใต้|นครพิเศษ]]
|native_name =서울 <!-- if different from the English name -->
|nickname translit_lang1 = ภาษาเกาหลี
| translit_lang1_type = [[ฮันกึล]]
|settlement_type =[[เขตการปกครองพิเศษของประเทศเกาหลีใต้|นครพิเศษ]]
| translit_lang1_info = {{lang|ko|{{linktext|서|울|특|별|시}}}}
|total_type = <!-- to set a non-standard label for total area and population rows -->
| translit_lang1_type1 = [[ฮันจา]]
| translit_lang1_info1 =서울 {{lang|ko|{{linktext|서|울|||}}}}<ref>ชื่อของโซลไม่ได้มาจากอักษรฮันจาโดยตรง, ซึ่งโซลเป็นชื่อที่มาจากอักษรฮันกึลโดยตรง อย่างไรก็ตามรัฐบาลนครพิเศษ ก็ได้กำหนดชื่อเมืองในภาษาจีน [[อักษรจีน|ฮั่นจื้อ]] โดยใช้อักษรจีนว่า (首爾; ''Su-i'' ใน RR Romaja และ ''Shǒu'ěr'' พินอิน).</ref>
| translit_lang1_type2 = [[ระบบกระทรวงวัฒนธรรมเกาหลี 2000|การถอดเป็นอักษรโรมันฉบับปรับปรุง]]
| translit_lang1_info2 = Seoul Teukbyeolsi
| translit_lang1_type3 = [[ระบบแมกคูน-ไรซ์ชาวเออร์|แมกคูน-ไรซ์ชาวเออร์]]
| translit_lang1_info3 = Sŏul T'ŭkpyŏlsi
|motto =
|translit_lang1=&nbsp;
|translit_lang1_type=[[ฮันกึล]]
|translit_lang1_info=서울특별시
|translit_lang1_type1=[[ฮันจา]]
|translit_lang1_info1=서울特別市<ref>ชื่อของโซลไม่ได้มาจากอักษรฮันจาโดยตรง, ซึ่งโซลเป็นชื่อที่มาจากอักษรฮันกึลโดยตรง อย่างไรก็ตามรัฐบาลนครพิเศษ ก็ได้กำหนดชื่อเมืองในภาษาจีน [[อักษรจีน|ฮั่นจื้อ]] โดยใช้อักษรจีนว่า (首爾; ''Su-i'' ใน RR Romaja และ ''Shǒu'ěr'' พินอิน).</ref>
|translit_lang1_type2=[[ละตินเกาหลี]]
|translit_lang1_info2=Seoul Teukbyeolsi
|translit_lang1_type3=
|translit_lang1_info3=
|translit_lang1_type4=
|translit_lang1_info4=
|translit_lang1_type5=
|translit_lang1_info5=
|translit_lang1_type6=
|translit_lang1_info6=
<!-- images and maps ----------->
|image_skyline = {{Photomontage
|mapsize1 =
|map_caption1 =
|image_dot_map =
|dot_mapsize =
|dot_map_caption =
|dot_x = |dot_y =
|pushpin_map = <!-- name of a location map as per Template:Location_map -->
|pushpin_label_position = <!-- position of the pushpin label: left, right, top, bottom, none -->
16,171

การแก้ไข