ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาษาไทยถิ่นเหนือ"

ย้อนการแก้ไขที่ 8968834 สร้างโดย 122.155.38.16 (พูดคุย)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
(ย้อนการแก้ไขที่ 8968834 สร้างโดย 122.155.38.16 (พูดคุย))
ป้ายระบุ: ทำกลับ
นอกจากภาษากลุ่มไทดังกล่าวแล้ว [[ภาษาอังกฤษ]] เรียกภาษาถิ่นพายัพว่า "Northern Thai"
 
== พื้นที่การใช้ภาษา คืน ==
สุวิไล เปรมศรีรัตน์ และคณะ ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นเหนือไว้ว่า ภาคเหนือตอนบนประกอบด้วย 8 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่, เชียงราย, แม่ฮ่องสอน, ลำพูน, ลำปาง, พะเยา, แพร่ และน่าน ประชากรส่วนใหญ่ใช้ภาษาเหนือเป็นภาษากลาง และภาคเหนือตอนล่างประชากรส่วนใหญ่พูดภาษาไทยกลาง แต่มีเขตที่พูดภาษาไทยถิ่นเหนือด้วยหลายตำบล เช่น ตาก, สุโขทัย, กำแพงเพชร, อุตรดิตถ์, พิจิตร และพิษณุโลก<ref>สุวิไล เปรมสีรัตน์และคนอื่น ๆ . ''แผนที่ภาษาของชาติพันธุ์ต่าง ๆ ในประเทศไทย''. [ม.ป.ท., ม.ป.ป.], หน้า 41-44</ref>
 
3,114

การแก้ไข