ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มะเร็งท่อน้ำดี"

แก้ไขการสะกดและ error ในอ้างอิง
(แก้ไขการสะกดและ error ในอ้างอิง)
| synonyms =
| image = Cholangiocarcinoma - very high mag.jpg
| width =
| alt =
| caption = ภาพกล้องจุลทรรศน์ของมะเร็งท่อน้ำดีชนิดในตับ (ซีกขวาของภาพ) เทียบกับเซลล์ตับปกติ (ซีกซ้าย) สีย้อมเอชแอนด์อี
 
แม้ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะไม่มีปัจจัยเสี่ยงชัดเจนแต่ก็ได้มีการศึกษาพบว่ามีปัจจัยเสี่ยงบางอย่างที่สัมพันธ์กับมะเร็งท่อน้ำดี ในโลกตะวันตกปัจจัยเสี่ยงที่พบมากที่สุดคือการเป็นโรค[[ท่อน้ำดีอักเสบแข็งปฐมภูมิ]] (primary sclerosing cholangitis) ซึ่งเป็นโรคท่อน้ำดีอักเสบชนิดหนึ่งที่ทำให้มีการหนาแข็งของท่อน้ำดี โรคนี้มีความสัมพันธ์กับโรค[[ลำไส้ใหญ่อักเสบแบบมีแผล]] (ulcerative colitis) อีกทีหนึ่ง<ref>{{cite journal |author=Chapman R |title=Risk factors for biliary tract carcinogenesis |journal=Ann Oncol |volume=10 Suppl 4 |issue= |pages=308–11 |year= |pmid=10436847}}</ref> การศึกษาวิจัยทางระบาดวิทยาแสดงให้เห็นว่าอัตราเสี่ยงตลอดชีวิตของผู้ป่วย PSC ที่จะเป็นมะเร็งท่อน้ำดีอยู่ที่ 10–15%<ref>งานวิจัยทางระบาดวิทยาที่ศึกษาเรื่องอุบัติการณ์ของการเกิดมะเร็งท่อน้ำดีในผู้ป่วยท่อน้ำดีอักเสบแข็งปฐมภูมิเช่นตัวอย่างดังนี้
* {{cite journal |author=Bergquist A, Ekbom A, Olsson R, Kornfeldt D, Lööf L, Danielsson A, Hultcrantz R, Lindgren S, Prytz H, Sandberg-Gertzén H, Almer S, Granath F, Broomé U |title=Hepatic and extrahepatic malignancies in primary sclerosing cholangitis |journal=J Hepatol |volume=36 |issue=3 |pages=321–7 |year=2002 |pmid=11867174 |doi=10.1016/S0168-8278 (01) 00288-4}}
* {{cite journal |author=Bergquist A, Glaumann H, Persson B, Broomé U |title=Risk factors and clinical presentation of hepatobiliary carcinoma in patients with primary sclerosing cholangitis: a case-control study |journal=Hepatology |volume=27 |issue=2 |pages=311–6 |year=1998 |pmid=9462625 |doi=10.1002/hep.510270201}}
* {{cite journal |author=Burak K, Angulo P, Pasha T, Egan K, Petz J, Lindor K |title=Incidence and risk factors for cholangiocarcinoma in primary sclerosing cholangitis |journal=Am J Gastroenterol |volume=99 |issue=3 |pages=523–6 |year=2004 |pmid=15056096 |doi=10.1111/j.1572-0241.2004.04067.x}}</ref> ในขณะที่งานวิจัยชุดที่ได้จากการชันสูตรศพพบว่ามีอัตราสูงถึง 30%<ref name="autopsy"/> ส่วนกลไกที่ทำให้ผู้ป่วย PSC เป็นมะเร็งท่อน้ำดีมากขึ้นนั้นยังไม่ได้รับการอธิบายแน่ชัด
 
[[โรคติดเชื้อปรสิตในตับ|โรคติดเชื้อปรสิต]]บางชนิดก็เป็นปัจจัยเสี่ยงเช่นกัน เช่นการติดเชื้อพยาธิใบไม้ในตับ ''[[Opisthorchis viverrini]]'' (พบใน[[ประเทศไทย]] [[ลาว]] และ[[มาเลเซีย]]) หรือ ''[[Clonorchis sinensis]]'' (พบใน[[ญี่ปุ่น]] [[เกาหลี]] และ[[เวียดนาม]]) ซึ่งพบว่ามีความสัมพันธ์กับการเกิดมะเร็งท่อน้ำดี<ref>{{cite journal |author=Watanapa P |title=Cholangiocarcinoma in patients with opisthorchiasis |journal=Br J Surg |volume=83 |issue=8 |pages=1062–64 |year=1996 |pmid=8869303 |doi=10.1002/bjs.1800830809}}</ref><ref>{{cite journal |author=Watanapa P, Watanapa W |title=Liver fluke-associated cholangiocarcinoma |journal=Br J Surg |volume=89 |issue=8 |pages=962–70 |year=2002 |pmid=12153620 |doi=10.1046/j.1365-2168.2002.02143.x}}</ref><ref>{{cite journal |author=Shin H, Lee C, Park H, Seol S, Chung J, Choi H, Ahn Y, Shigemastu T |title=Hepatitis B and C virus, Clonorchis sinensis for the risk of liver cancer: a case-control study in Pusan, Korea |journal=Int J Epidemiol |volume=25 |issue=5 |pages=933–40 |year=1996 |pmid=8921477 |doi=10.1093/ije/25.5.933}}</ref> ผู้ป่วยโรคตับเรื้อรัง (chronic liver disease) ไม่ว่าจะจากการเป็นโรคตับอักเสบจากไวรัส (เช่น [[ไวรัสตับอักเสบบี]]หรือ[[ไวรัสตับอักเสบซี|ซี]]) <ref>{{cite journal |author=Kobayashi M, Ikeda K, Saitoh S, Suzuki F, Tsubota A, Suzuki Y, Arase Y, Murashima N, Chayama K, Kumada H |title=Incidence of primary cholangiocellular carcinoma of the liver in Japanese patients with hepatitis C virus-related cirrhosis |journal=Cancer |volume=88 |issue=11 |pages=2471–7 |year=2000 |pmid=10861422 |doi=10.1002/1097-0142 (20000601) 88:11<2471::AID-CNCR7>3.0.CO;2-T}}</ref><ref>{{cite journal |author=Yamamoto S, Kubo S, Hai S, Uenishi T, Yamamoto T, Shuto T, Takemura S, Tanaka H, Yamazaki O, Hirohashi K, Tanaka T |title=Hepatitis C virus infection as a likely etiology of intrahepatic cholangiocarcinoma |journal=Cancer Sci |volume=95 |issue=7 |pages=592–5 |year=2004 |pmid=15245596 |doi=10.1111/j.1349-7006.2004.tb02492.x}}</ref><ref>{{cite journal |author=Lu H, Ye M, Thung S, Dash S, Gerber M |title=Detection of hepatitis C virus RNA sequences in cholangiocarcinomas in Chinese and American patients |journal=Chin Med J (Engl) |volume=113 |issue=12 |pages=1138–41 |year=2000 |pmid=11776153}}</ref> [[โรคตับจากแอลกอฮอล์]] หรือ[[ตับแข็ง]]จากสาเหตุอื่น ต่างเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งท่อน้ำดี<ref name="riskfactors"/><ref>{{cite journal |author=Sorensen H, Friis S, Olsen J, Thulstrup A, Mellemkjaer L, Linet M, Trichopoulos D, Vilstrup H, Olsen J |title=Risk of liver and other types of cancer in patients with cirrhosis: a nationwide cohort study in Denmark |journal=Hepatology |volume=28 |issue=4 |pages=921–5 |year=1998 |pmid=9755226 |doi=10.1002/hep.510280404}}</ref> งานวิจัยหนึ่งพบว่าการติดเชื้อเอชไอวีก็อาจเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งท่อน้ำดีเช่นกัน แม้ว่าจะยังไม่ชัดเจนว่าเป็นจากการติดเชื้อ[[เอชไอวี]]เองหรือปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง (เช่น การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี) ก็ตาม<ref name="riskfactors"/> การติดเชื้อด้วยแบคทีเรียชนิด ''Helicobacter bilis'' และ ''Helicobacter hepaticus'' อาจเป็นสาเหตุของมะเร็งท่อน้ำดีได้<ref name="ChangParsonnet2010">{{cite journal | vauthors = Chang AH, Parsonnet J | title = Role of bacteria in oncogenesis | journal = Clinical Microbiology Reviews | volume = 23 | issue = 4 | pages = 837–57 | date = October 2010 | pmid = 20930075 | pmc = 2952975 | doi = 10.1128/CMR.00012-10 }}</ref>
 
ความผิดปกติแต่กำเนิดของตับอย่างเช่น[[โรคแครอไล]] (Caroli disease) หรือ[[ถุงน้ำของท่อร่วมน้ำดี]] (choledochal cyst) มีความสัมพันธ์กับการเพิ่มความเสี่ยงตลอดชีวิตของการเป็นมะเร็งท่อน้ำดีประมาณ 15%<ref>{{cite journal |author=Lipsett P, Pitt H, Colombani P, Boitnott J, Cameron J |title=Choledochal cyst disease. A changing pattern of presentation |journal=Ann Surg |volume=220 |issue=5 |pages=644–52 |year=1994 |pmid=7979612 |doi=10.1097/00000658-199411000-00007}}</ref><ref>{{cite journal |author=Dayton M, Longmire W, Tompkins R |title=Caroli's Disease: a premalignant condition? |journal=Am J Surg |volume=145 |issue=1 |pages=41–8 |year=1983 |pmid=6295196 |doi=10.1016/0002-9610 (83) 90164-2}}</ref> โรคพันธุกรรมที่พบน้อยอย่าง[[กลุ่มอาการลินช์ชนิดที่ 2]] (Lynch syndrome II) และ[[โรคติ่งเนื้อในท่อน้ำดี]] (biliary papillomatosis) ก็มีความสัมพันธ์กับมะเร็งท่อน้ำดี<ref>{{cite journal |author=Mecklin J, Järvinen H, Virolainen M |title=The association between cholangiocarcinoma and hereditary nonpolyposis colorectal carcinoma |journal=Cancer |volume=69 |issue=5 |pages=1112–4 |year=1992 |pmid=1310886}}</ref><ref>{{cite journal |author=Lee S, Kim M, Lee S, Jang S, Song M, Kim K, Kim H, Seo D, Song D, Yu E, Lee S, Min Y |title=Clinicopathologic review of 58 patients with biliary papillomatosis |journal=Cancer |volume=100 |issue=4 |pages=783–93 |year=2004 |pmid=14770435 |doi=10.1002/cncr.20031}}</ref> ส่วนการมี[[นิ่วในถุงน้ำดี]]นั้นยังไม่ชัดเจนว่าเป็นความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งท่อน้ำดีหรือไม่ อย่างไรก็ดี โรคนิ่วในตับซึ่งพบน้อยในตะวันตกแต่พบได้บ่อยกว่าในบางส่วนของเอเชียกลับมีความสัมพันธ์กับมะเร็งท่อน้ำดีอย่างมาก<ref>{{cite journal |author=Lee C, Wu C, Chen G |title=What is the impact of coexistence of hepatolithiasis on cholangiocarcinoma? |journal=J Gastroenterol Hepatol |volume=17 |issue=9 |pages=1015–20 |year=2002 |pmid=12167124 |doi=10.1046/j.1440-1746.2002.02779.x}}</ref><ref>{{cite journal |author=Su C, Shyr Y, Lui W, P'Eng F |title=Hepatolithiasis associated with cholangiocarcinoma |journal=Br J Surg |volume=84 |issue=7 |pages=969–73 |year=1997 |pmid=9240138 |doi=10.1002/bjs.1800840717}}</ref><ref>{{cite journal |author=Donato F, Gelatti U, Tagger A, Favret M, Ribero M, Callea F, Martelli C, Savio A, Trevisi P, Nardi G |title=Intrahepatic cholangiocarcinoma and hepatitis C and B virus infection, alcohol intake, and hepatolithiasis: a case-control study in Italy |journal=Cancer Causes Control |volume=12 |issue=10 |pages=959–64 |year=2001 |pmid=11808716 |doi=10.1023/A:1013747228572}}</ref> รวมทั้งการรับประทาน[[อาหารหมักดอง]] เช่น [[ปลาร้า]] [[ปลาเจ่า]] [[ปลาจ่อม]] รวมทั้ง[[ปลาส้ม]] จะมีสาร N-Nitrosocompound และไนโตรซามีน (nitrosamine) ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงให้เกิดมะเร็งท่อน้ำดีได้<ref>{{cite journal
| author =
| year = 1992
== พยาธิสรีรวิทยา ==
[[ไฟล์:Diagram showing type 1 perihilar bile duct cancer CRUK 421.svg|thumb|upright=1.2|แผนภาพแสดงตำแหน่งของมะเร็ง (สีฟ้า) ในระบบท่อน้ำดี สังเกตว่ามะเร็งอยู่ในท่อน้ำดีตับรวม (common hepatic duct) หรือเป็นชนิดที่เรียก บริเวณขั้วตับ (perihilar) ผู้ป่วยลักษณะนี้จะมีอาการดีซ่านเนื่องจากน้ำดีจากตับไหลลงสู่ระบบย่อยอาหารไม่ได้]]
มะเร็งท่อน้ำดีอาจเกิดกับท่อน้ำดีตรงส่วนใดก็ได้ ทั้งในและนอกตับ เนื้องอกที่เกิดในท่อน้ำดีในตับจะถูกเรียกเป็นชนิด "ในตับ" (intrahepatic) ส่วนที่เกิดกับท่อน้ำดีนอกตับเรียก "นอกตับ" (extrahepatic) และเนื้องอกที่เกิดกับตำแหน่งที่ท่อน้ำดีออกจากตับพอดีเรียก บริเวณขั้วตับ (perihilar) มะเร็งท่อน้ำดีที่เกิดขึ้นที่ตำแหน่งที่[[ท่อตับ]]ข้างซ้ายและข้างขวามารวมกันเป็น[[ท่อน้ำดีร่วม]]นั้นอาจเรียกว่า[[เนื้องอกคลาตสกิน]] (Klatskin tumor)<ref>{{cite journal |author=KLATSKIN G |title=Adenocarcinoma Of The Hepatic Duct At Its Bifurcation Within The Porta Hepatis. An Unusual Tumor With Distinctive Clinical And Pathological Features |journal=Am J Med |volume=38 |issue= |pages=241–56 |year= 1965|pmid=14256720 |doi=10.1016/0002-9343 (65) 90178-6}}</ref>
 
แม้จะเป็นที่ทราบกันดีว่ามะเร็งท่อน้ำดีเป็นอะดีโนคาร์ซิโนมาของเซลล์เยื่อบุผิวทางเดินน้ำดี แต่ก็ยังไม่เป็นที่ทราบชัดเจนว่าเซลล์ต้นกำเนิดคือเซลล์ใด แม้หลักฐานใหม่ ๆ ชี้ว่าอาจมีเซลล์ต้นกำเนิดเป็น[[สเต็มเซลล์หลายสรรพคุณ]]ในตับ (pluripotent hepatic stem cell) ก็ตาม<ref>{{cite journal |author=Roskams T |title=Liver stem cells and their implication in hepatocellular and cholangiocarcinoma |journal=Oncogene |volume=25 |issue=27 |pages=3818–22 |year=2006 |pmid=16799623 |doi=10.1038/sj.onc.1209558}}</ref><ref>{{cite journal |author=Liu C, Wang J, Ou Q |title=Possible stem cell origin of human cholangiocarcinoma |journal=World J Gastroenterol |volume=10 |issue=22 |pages=3374–6 |year=2004 |pmid=15484322}}</ref><ref>{{cite journal |author=Sell S, Dunsford H |title=Evidence for the stem cell origin of hepatocellular carcinoma and cholangiocarcinoma |journal=Am J Pathol |volume=134 |issue=6 |pages=1347–63 |year=1989 |pmid=2474256}}</ref> เชื่อกันว่ามะเร็งท่อน้ำดีเกิดขึ้นได้จากการเกิดมะเร็งหลายระยะ ตั้งแต่มี[[การเจริญเกิน]] (hyperplasia) ในช่วงแรก กลายเป็นเมตาเพลเชีย ([[metaplasia]]) และเป็น[[การเจริญผิดปรกติ]] (dysplasia) และเกิดเป็น[[มะเร็ง]]ขึ้นในที่สุด ซึ่งเป็นกระบวนการที่ใกล้เคียงกับที่เกิดในการเกิด[[มะเร็งลำไส้ใหญ่]]<ref name="targeting">{{cite journal |author=Sirica A |title=Cholangiocarcinoma: molecular targeting strategies for chemoprevention and therapy |journal=Hepatology |volume=41 |issue=1 |pages=5–15 |year=2005 |pmid=15690474 |doi=10.1002/hep.20537}}</ref> และเชื่อว่าการอักเสบเรื้อรังของท่อน้ำดี การอุดตันท่อน้ำดี และการมีน้ำดีคั่ง อาจมีส่วนในการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้<ref name="targeting"/><ref>{{cite journal |author=Holzinger F, Z'graggen K, Büchler M |title=Mechanisms of biliary carcinogenesis: a pathogenetic multi-stage cascade towards cholangiocarcinoma |journal=Ann Oncol |volume=10 Suppl 4 |issue= |pages=122–6 |year= |pmid=10436802}}</ref><ref>{{cite journal |author=Gores G |title=Cholangiocarcinoma: current concepts and insights |journal=Hepatology |volume=37 |issue=5 |pages=961–9 |year=2003 |pmid=12717374 |doi=10.1053/jhep.2003.50200}}</ref>
 
ทาง[[มิญชวิทยา]]พบว่าเซลล์มะเร็งท่อน้ำดีมีความแตกต่างทาง[[การเปลี่ยนสภาพของเซลล์]] (cell differentiation) ตั้งแต่ดี (well) ไปจนถึงแย่ (undifferentiated) ส่วนใหญ่ถูกล้อมรอบด้วยการตอบสนองแบบมีเนื้อเยื่อ[[พังผืด]] (fibrotic tissue) และเนื้อเยื่อเดสโมพลาสติก ([[desmoplastic]] tissue) หากมีเนื้อเยื่อพังผืดมากอาจทำให้แยกเซลล์มะเร็งท่อน้ำดีที่มีการเปลี่ยนสภาพของเซลล์ดีออกจากเซลล์เนื้อเยื่อบุผิวที่ถูกกระตุ้น (reactive epithelium) ไม่ได้ ยังไม่มีสารย้อมทาง[[อิมมูโนฮิสโตเคมิสทรีเคมี]] (immunohistochemistry) ตัวใดที่สามารถแยกเนื้อเยื่อท่อน้ำดีที่เป็นเนื้อร้ายออกจากเนื้อไม่ร้ายได้ แม้จะมีการย้อมสาร[[ไซโตเคราติน]] (cytokeratin) [[คาร์ซิโนเอมบริโอนิกแอนติเจน]] และ[[มิวซิน]]ที่อาจช่วยในการวินิจฉัยได้บ้างก็ตาม<ref name="nejm">{{cite journal |author=de Groen P, Gores G, LaRusso N, Gunderson L, Nagorney D |title=Biliary tract cancers |journal=N Engl J Med |volume=341 |issue=18 |pages=1368–78 |year=1999 |pmid=10536130 |doi=10.1056/NEJM199910283411807}}</ref> เนื้องอกส่วนใหญ่ (>90%) เป็น[[มะเร็งชนิดต่อม]]<ref name=autogenerated1 />
{{clear}}
 
=== การตรวจภาพของแขนงทางเดินน้ำดี ===
[[ไฟล์:ERCP cholangioca.jpg|thumb|225px|right|ภาพจาก ERCP ของผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี แสดงให้เห็นการตีบแคบของท่อน้ำดีร่วมและการขยายของส่วนต้นของท่อน้ำดี]]
แม้การถ่ายภาพรังสีของช่องท้องจะมีประโยชน์ในการช่วยการวินิจฉัยมะเร็งท่อน้ำดี แต่บ่อยครั้งการดูภาพของท่อน้ำดีโดยตรงก็มีความจำเป็น การสร้างภาพท่อน้ำดีและตับอ่อนด้วยการใช้กล้องส่องย้อน ([[endoscopic retrograde cholangiopancreatography]], ERCP) ซึ่งเป็น[[การตรวจโดยการใช้กล้องส่องทางเดินอาหาร]]ทำโดย[[วิทยาทางเดินอาหาร|แพทย์ผู้เชี่ยวชาญระบบทางเดินอาหาร]]หรือศัลยแพทย์ที่ได้รับการฝึกฝนพิเศษ เป็นการตรวจที่ใช้กันทั่วไปเพื่อจุดประสงค์นี้ แม้ ERCP จะเป็นการตรวจที่ค่อนข้างรุกล้ำผู้ป่วยและมีความเสี่ยงอยู่ในระดับหนึ่ง แต่ผลดีที่มีคือทำให้สามารถ[[การตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจทางพยาธิวิทยา|ตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจทางพยาธิวิทยา]]ได้ สามารถวาง[[ท่อคงรูป]] (stent) ไว้เพื่อใช้ในวิธีการอื่น ๆ เพื่อลดการอุดตันทางเดินน้ำดีได้<ref name="feldman2"/> นอกจากนี้ยังสามารถทำการตรวจอัลตราซาวนด์ผ่านการส่องกล้อง ([[endoscopic ultrasound]]) ไปพร้อมกันด้วยได้เพื่อเพิ่มความแม่นยำของการตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจทางพยาธิวิทยาและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการแพร่กระจายมายังต่อมน้ำเหลืองและการประเมินว่าจะสามารถรักษาด้วยการผ่าตัดได้หรือไม่ด้วย<ref>{{cite journal |author=Sugiyama M, Hagi H, Atomi Y, Saito M |title=Diagnosis of portal venous invasion by pancreatobiliary carcinoma: value of endoscopic ultrasonography |journal=Abdom Imaging |volume=22 |issue=4 |pages=434–8 |year= 1997|pmid=9157867 |doi=10.1007/s002619900227}}</ref> นอกจากการใช้ ERCP แล้วยังมีการใช้การสร้างภาพท่อน้ำดีด้วยการเจาะผ่านผิวหนังและตับ ([[percutaneous transhepatic cholangiography]], PTC) ได้ การสร้างภาพทางเดินน้ำดีและตับอ่อนด้วยเรโซแนนซ์แม่เหล็ก ([[magnetic resonance cholangiopancreatography]], MRCP) ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ไม่ทำให้การรุกล้ำผู้ป่วยซึ่งใช้แทน ERCP ได้<ref>{{cite journal |author=Schwartz L, Coakley F, Sun Y, Blumgart L, Fong Y, Panicek D |title=Neoplastic pancreaticobiliary duct obstruction: evaluation with breath-hold MR cholangiopancreatography |journal=AJR Am J Roentgenol |volume=170 |issue=6 |pages=1491–5 |year=1998 |pmid=9609160}}</ref><ref>{{cite journal |author=Zidi S, Prat F, Le Guen O, Rondeau Y, Pelletier G |title=Performance characteristics of magnetic resonance cholangiography in the staging of malignant hilar strictures |journal=Gut |volume=46 |issue=1 |pages=103–6 |year=2000 |pmid=10601064 |doi=10.1136/gut.46.1.103}}</ref><ref>{{cite journal |author=Lee M, Park K, Shin Y, Yoon H, Sung K, Kim M, Lee S, Kang E |title=Preoperative evaluation of hilar cholangiocarcinoma with contrast-enhanced three-dimensional fast imaging with steady-state precession magnetic resonance angiography: comparison with intraarterial digital subtraction angiography |journal=World J Surg |volume=27 |issue=3 |pages=278–83 |year=2003 |pmid=12607051 |doi=10.1007/s00268-002-6701-1}}</ref> ผู้เชี่ยวชาญบางท่านเสนอว่าควรใช้ MRCP แทน ERCP ในการวินิจฉัยมะเร็งท่อน้ำดี เนื่องจากสามารถแสดงให้เห็นขอบเขตของเนื้องอกได้แม่นยำกว่าและลดความเสี่ยงที่เกิดจากการใช้ ERCP ด้วย<ref>{{cite journal |author=Yeh T, Jan Y, Tseng J, Chiu C, Chen T, Hwang T, Chen M |title=Malignant perihilar biliary obstruction: magnetic resonance cholangiopancreatographic findings |journal=Am J Gastroenterol |volume=95 |issue=2 |pages=432–40 |year=2000 |pmid=10685746 |doi=10.1111/j.1572-0241.2000.01763.x}}</ref><ref>{{cite journal |author=Freeman M, Sielaff T |title=A modern approach to malignant hilar biliary obstruction |journal=Rev Gastroenterol Disord |volume=3 |issue=4 |pages=187–201 |year=2003 |pmid=14668691}}</ref><ref>{{cite journal |author=Szklaruk J, Tamm E, Charnsangavej C |title=Preoperative imaging of biliary tract cancers |journal=Surg Oncol Clin N Am |volume=11 |issue=4 |pages=865–76 |year=2002 |pmid=12607576 |doi=10.1016/S1055-3207 (02) 00032-7}}</ref>
 
=== การผ่าตัด ===
หากไม่สามารถผ่าตัดเอาเนื้องอกออกได้ทั้งหมด มะเร็งท่อน้ำดีก็ถือเป็นมะเร็งที่ไม่มีทางรักษาให้หายได้ ด้วยเหตุว่าการประเมินว่าผ่าตัดเนื้องอกได้หรือไม่ในผู้ป่วยส่วนใหญ่นั้นต้องสำรวจระหว่างผ่าตัดวิธีเดียวเท่านั้น<ref>{{cite journal |author=Su C, Tsay S, Wu C, Shyr Y, King K, Lee C, Lui W, Liu T, P'eng F |title=Factors influencing postoperative morbidity, mortality, and survival after resection for hilar cholangiocarcinoma |journal=Ann Surg |volume=223 |issue=4 |pages=384–94 |year=1996 |pmid=8633917 |doi=10.1097/00000658-199604000-00007}}</ref> ทำให้ผู้ป่วยจำนวนมากต้องได้รับการผ่าตัดสำรวจช่องท้อง เว้นเสียแต่มีข้อบ่งชี้ชัดเจนแล้วว่าเนื้องอกนั้นอยู่ในระยะที่ไม่สามารถรักษาได้โดยการผ่าตัด<ref name="feldman2"/> อย่างไรก็ดี มาโยคลินิกรายงานความสำเร็จอย่างมีนัยสำคัญในการรักษามะเร็งท่อน้ำดีระยะเริ่มต้นด้วยการปลูกถ่ายตับโดยใช้แนวทางเข้าสู่แบบ protocolized และมีเกณฑ์คัดเลือกที่เข้มงวด<ref>{{cite journal | vauthors = Rosen CB, Heimbach JK, Gores GJ | title = Surgery for cholangiocarcinoma: the role of liver transplantation | journal = HPB | volume = 10 | issue = 3 | pages = 186–9 | year = 2008 | pmid = 18773052 | pmc = 2504373 | doi = 10.1080/13651820801992542 }}</ref>
 
การบำบัดตัวเสริมหลังการปลูกถ่ายตับอาจมีที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่ผ่าตัดไม่ได้บางคน<ref>{{cite journal | vauthors = Heimbach JK, Gores GJ, Haddock MG, Alberts SR, Pedersen R, Kremers W, Nyberg SL, Ishitani MB, Rosen CB | title = Predictors of disease recurrence following neoadjuvant chemoradiotherapy and liver transplantation for unresectable perihilar cholangiocarcinoma | journal = Transplantation | volume = 82 | issue = 12 | pages = 1703–7 | date = December 2006 | pmid = 17198263 | doi = 10.1097/01.tp.0000253551.43583.d1 }}</ref> การบำบัดที่จำกัดอยู่เฉพาะบางบริเวณ (lororegionallocoregional) นั้น ได้แก่ การให้สิ่งอุดหลอดเลือดเคมีทางหลอดเลือดแดง (transarterial chemoembolization, TACE) การให้สิ่งอุดหลอดเลือดรังสีทางหลอดเลือดแดง (transarterial radioembolization, TARE) และการบำบัดลอกอาจมีที่ใช้ในมะเร็งท่อน้ำดีชนิดในตับเพื่อให้การรักษาประทังหรืออาจมีโอกาสหายในผู้ป่วยที่ไม่ควรรับการผ่าตัด<ref>{{Cite journal|last=Kuhlmann|first=Jan B.|last2=Blum|first2=Hubert E.|date=May 2013|title=Locoregional therapy for cholangiocarcinoma|journal=Current Opinion in Gastroenterology|volume=29|issue=3|pages=324–8|doi=10.1097/MOG.0b013e32835d9dea|issn=0267-1379|pmid=23337933}}</ref>
 
=== การรักษาร่วมด้วยเคมีบำบัดและรังสีรักษา ===
 
== พยากรณ์โรค ==
การรักษาด้วยการผ่าตัดเอาก้อนเนื้อออกยังคงเป็นวิธีการรักษาเพียงวิธีเดียวของมะเร็งท่อน้ำดีที่มีโอกาสหาย สำหรับผู้ป่วยที่ไม่สามารถรักษาได้ด้วยการผ่าตัดเนื่องจากตรวจพบว่ามีการแพร่กระจายไปยังต่อมน้ำเหลืองบริเวณไกลนั้น[[อัตรารอดชีวิตที่ 5 ปี]] (5-year survival rate) อยู่ที่ 0%,<ref>{{cite journal |author=Yamamoto M, Takasaki K, Yoshikawa T |title="Lymph Node Metastasis in Intrahepatic Cholangiocarcinoma |journal=Japanese Journal of Clinical Oncology |volume=29 |issue=3 |pages=147–150 |year=1999 |doi=10.1093/jjco/29.3.147 |pmid=10225697}}</ref> และโดยทั่วไปอยู่ที่ 5%<ref>{{cite journal |author=Farley D, Weaver A, Nagorney D |title="Natural history" of unresected cholangiocarcinoma: patient outcome after noncurative intervention |journal=Mayo Clin Proc |volume=70 |issue=5 |pages=425–9 |year=1995 |pmid=7537346 |doi=10.4065/70.5.425}}</ref> ค่ามัธยฐานการรอดชีวิตโดยภาพรวม (overall median duration of survival) สำหรับผู้ป่วยที่ไม่สามารถรักษาได้ด้วยการผ่าตัด ไม่ได้รับการรักษา สุขภาพอื่นปกติ และมีเนื้องอกอยู่ในตับผ่านทางท่อน้ำดีในตับและ[[hepatic portal vein|หลอดเลือดดำพอร์ทัลตับ]] (hepatic portal vein) อยู่ที่น้อยกว่า 6 เดือน<ref>{{cite journal |author= Grove MK, Hermann RE, Vogt DP, Broughan TA |title="Role of radiation after operative palliation in cancer of the proximal bile ducts" |journal=Am J Surg |volume=161| pages=454–458 |year=1991 |doi= 10.1016/0002-9610 (91) 91111-U}}</ref>
 
สำหรับผู้ป่วยที่สามารถรักษาได้ด้วยการผ่าตัด โอกาสของการรักษาหายขาดได้นั้นแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับตำแหน่งของเนื้องอกและอยู่ที่ว่าสามารถผ่าเอาเนื้องอกนั้นออกได้ทั้งหมดหรือบางส่วน มะเร็งท่อน้ำดีส่วนปลาย ซึ่งเจริญขึ้นจากท่อน้ำดีร่วมนั้นส่วนใหญ่สามารถรักษาได้ด้วยวิธีการผ่าตัดแบบวิปเปิล ([[Whipple procedure]]) โดยมีอัตราการรอดชีวิตระยะยาว (long-term survival rate) อยู่ที่ระหว่าง 15–25% รายงานชุดหนึ่งกล่าวว่าอัตราการรอดชีวิตที่ 5 ปีของผู้ป่วยที่ไม่มีการแพร่กระจายของโรคไปยังต่อมน้ำเหลืองนั้นอยู่ที่ 54%<ref>งานวิจัยเพื่อหาผลการรักษาด้วยการผ่าตัดของมะเร็งท่อน้ำดีส่วนปลายเช่นตัวอย่างดังนี้
* {{cite journal |author=Valverde A, Bonhomme N, Farges O, Sauvanet A, Flejou J, Belghiti J |title=Resection of intrahepatic cholangiocarcinoma: a Western experience |journal=J Hepatobiliary Pancreat Surg |volume=6 |issue=2 |pages=122–7 |year=1999 |pmid=10398898 |doi=10.1007/s005340050094}}
* {{cite journal |author=Nakagohri T, Asano T, Kinoshita H, Kenmochi T, Urashima T, Miura F, Ochiai T |title=Aggressive surgical resection for hilar-invasive and peripheral intrahepatic cholangiocarcinoma |journal=World J Surg |volume=27 |issue=3 |pages=289–93 |year=2003 |pmid=12607053 |doi=10.1007/s00268-002-6696-7}}
* {{cite journal |author=Weber S, Jarnagin W, Klimstra D, DeMatteo R, Fong Y, Blumgart L |title=Intrahepatic cholangiocarcinoma: resectability, recurrence pattern, and outcomes |journal=J Am Coll Surg |volume=193 |issue=4 |pages=384–91 |year=2001 |pmid=11584966 |doi=10.1016/S1072-7515 (01) 01016-X}}</ref> มะเร็งท่อน้ำดีที่อยู่บริเวณขั้วตับ (perihilar cholangiocarcinoma) ซึ่งเจริญขึ้นมาจากบริเวณตำแหน่งที่ท่อน้ำดีออกมาจากตับนั้นมีโอกาสรักษาได้ด้วยการผ่าตัดน้อยกว่า ในกรณีที่สามารถผ่าตัดได้ส่วนใหญ่ก็ต้องผ่าตัดกินบริเวณกว้าง (aggressive) โดยมักต้องผ่าตัดเอาถุงน้ำดีออก และอาจต้องผ่าตัดเอาบางส่วนของตับออกด้วย ผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีบริเวณขั้วตับที่สามารถรักษาได้ด้วยการผ่าตัดนั้นมีรายงานอัตราการรอดชีวิตที่ 5 ปีอยู่ที่ระหว่าง 20–50%<ref>งานวิจัยเพื่อประมาณการรอดชีวิตหลังการผ่าตัดมะเร็งท่อน้ำดีบริเวณขั้วตับเช่นตัวอย่างดังนี้
* {{cite journal |author=Burke E, Jarnagin W, Hochwald S, Pisters P, Fong Y, Blumgart L |title=Hilar Cholangiocarcinoma: patterns of spread, the importance of hepatic resection for curative operation, and a presurgical clinical staging system |journal=Ann Surg |volume=228 |issue=3 |pages=385–94 |year=1998 |pmid=9742921 |doi=10.1097/00000658-199809000-00011}}
* {{cite journal |author=Tsao J, Nimura Y, Kamiya J, Hayakawa N, Kondo S, Nagino M, Miyachi M, Kanai M, Uesaka K, Oda K, Rossi R, Braasch J, Dugan J |title=Management of hilar cholangiocarcinoma: comparison of an American and a Japanese experience |journal=Ann Surg |volume=232 |issue=2 |pages=166–74 |year=2000 |pmid=10903592 |doi=10.1097/00000658-200008000-00003}}
* {{cite journal |author=Shaib Y, Davila J, McGlynn K, El-Serag H |title=Rising incidence of intrahepatic cholangiocarcinoma in the United States: a true increase? |journal=J Hepatol |volume=40 |issue=3 |pages=472–7 |year=2004 |pmid=15123362 |doi=10.1016/j.jhep.2003.11.030}}
* {{cite journal |author=West J, Wood H, Logan R, Quinn M, Aithal G |title=Trends in the incidence of primary liver and biliary tract cancers in England and Wales 1971–2001 |journal=Br J Cancer |volume=94 |issue=11 |pages=1751–8 |year=2006 |pmid=16736026 |doi=10.1038/sj.bjc.6603127}}
* {{cite journal |author=Khan S, Taylor-Robinson S, Toledano M, Beck A, Elliott P, Thomas H |title=Changing international trends in mortality rates for liver, biliary and pancreatic tumours |journal=J Hepatol |volume=37 |issue=6 |pages=806–13 |year=2002 |pmid=12445422 |doi=10.1016/S0168-8278 (02) 00297-0}}
* {{cite journal |author=Welzel T, McGlynn K, Hsing A, O'Brien T, Pfeiffer R |title=Impact of classification of hilar cholangiocarcinomas (Klatskin tumors) on the incidence of intra- and extrahepatic cholangiocarcinoma in the United States |journal=J Natl Cancer Inst |volume=98 |issue=12 |pages=873–5 |year=2006 |pmid=16788161}}</ref> สาเหตุที่ทำให้มีการเพิ่มขึ้นของอุบัติการณ์นี้ยังไม่แน่ชัดโดยอาจเป็นจากการพัฒนาของกระบวนการการวินิจฉัยก็เป็นได้ แต่ในขณะเดียวกันความชุกของปัจจัยที่อาจเป็นปัจจัยเสี่ยงของมะเร็งท่อน้ำดีเช่นการติดเชื้อเอชไอวีนั้นก็มีการเพิ่มขึ้นในช่วงเวลาที่ว่านี้เช่นกัน<ref name="riskfactors">{{cite journal |author=Shaib Y, El-Serag H, Davila J, Morgan R, McGlynn K |title=Risk factors of intrahepatic cholangiocarcinoma in the United States: a case-control study |journal=Gastroenterology |volume=128 |issue=3 |pages=620–6 |year=2005 |pmid=15765398 |doi=10.1053/j.gastro.2004.12.048}}</ref>
 
* [http://www.ammf.org.uk The Alan Morement Memorial Fund] มูลนิธิของโรคมะเร็งท่อน้ำดีในอังกฤษ
* [http://www.cancerbackup.org.uk/Cancertype/Bileduct/Bileductcancer Macmillan/Cancerbackup page on Cholangiocarcinoma]
 
 
{{Digestive system neoplasia}}
{{Tumor morphology}}
1,377

การแก้ไข