ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ศาลยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรป"

เก็บกวาดบทความด้วยบอต
(เปลี่ยนชื่อ และปรับปรุง URL เป็น https)
ป้ายระบุ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
* ตีความ[[กฎหมายสหภาพยุโรป]]<ref name="Curia - CJEU General Presentation"/>
 
== ประวัติ ==
==ความเป็นมา==
 
ใน ค.ศ. 1952 มีการจัดตั้ง "ศาลยุติธรรมประชาคมถ่านหินและเหล็กกล้ายุโรป" (Court of Justice of the European Coal and Steel Communities) ต่อมาใน ค.ศ. 1958 เปลี่ยนชื่อเป็น "ศาลยุติธรรมประชาคมยุโรป" (Court of Justice of the European Communities: CJEC)
417,867

การแก้ไข