ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทิพาวดี เมฆสวรรค์"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* มัธยมศึกษาปีที่ 3 จาก[[โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์คอนแวนต์]]
* มัธยมศึกษาปีที่ 6 จาก[[โรงเรียนสตรีวิทยา]]
* Bachelor of Arts (Sociology) จาก [[San JoseJosé State University]] รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศ[[สหรัฐอเมริกา]]
* Master of Public Administration จาก [[Harvard University]] รัฐแมสซาชูเซ็ท ประเทศ[[สหรัฐอเมริกา]]
* Certificate in Personnel Management จาก Civil Service Training Institute ประเทศ[[สหรัฐอเมริกา]]
* วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
* ประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง [[สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน]]
ผู้ใช้นิรนาม