ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มะเร็งท่อน้ำดี"

เพิ่มขึ้น 21 ไบต์ ,  2 เดือนที่ผ่านมา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(แก้ไขจุดที่อ้างอิงเสีย)
| deaths =
}}
'''มะเร็งท่อน้ำดี''' หรือ '''โคแลงจิโอคาร์ซิโนมา''' ({{lang-en|cholangiocarcinoma}}) เป็น[[มะเร็ง]]ชนิดหนึ่งที่เกิดกับ[[ท่อน้ำดี]]<ref name=NCI2019Def>{{cite web |title=NCI Dictionary of Cancer Terms |url=https://www.cancer.gov/publications/dictionaries/cancer-terms/def/cholangiocarcinoma |website=National Cancer Institute |accessdate=21 January 2019 |language=en |date=2 February 2011}}</ref> อาการของโรค เช่น [[ปวดท้อง]] [[ดีซ่าน]] [[น้ำหนักลด]] [[คัน]]ทั่วร่าง และไข้<ref name=NCI2018Pro>{{cite web |title=Bile Duct Cancer (Cholangiocarcinoma) Treatment (PDQ®)–Health Professional Version |url=https://www.cancer.gov/types/liver/hp/bile-duct-treatment-pdq#section/all |website=National Cancer Institute |accessdate=21 January 2019 |language=en |date=14 March 2018}}</ref> นอกจากนี้ อาจพบว่าอุจจาระสีจางและปัสสาวะสีเข้ม<ref name=NCI2018Sym/> มะเร็งในตำแหน่งอื่นๆอื่น ๆ ที่นับเป็นมะเร็งท่อน้ำดี ได้แก่ [[มะเร็งถุงน้ำดี]] และมะเร็งของ[[กระเปาะของวาเตอร์]]<ref>{{cite journal |last1=Benavides |first1=M |last2=Antón |first2=A |last3=Gallego |first3=J |last4=Gómez |first4=MA |last5=Jiménez-Gordo |first5=A |last6=La Casta |first6=A |last7=Laquente |first7=B |last8=Macarulla |first8=T |last9=Rodríguez-Mowbray |first9=JR |last10=Maurel |first10=J |title=Biliary tract cancers: SEOM clinical guidelines. |journal=Clinical & Translational Oncology |date=December 2015 |volume=17 |issue=12 |pages=982–7 |doi=10.1007/s12094-015-1436-2 |pmid=26607930|pmc=4689747 }}</ref>
 
ปัจจัยเสี่ยงของมะเร็งท่อน้ำดี เช่น ท่อน้ำดีอักเสบแข็งปฐมภูมิ ลำไส้ใหญ่อักเสบเป็นแผล [[ตับแข็ง]] ตับอักเสบซี ตับอักเสบบี การติดเชื้อ[[พยาธิใบไม้ตับ]]บางชนิด และการผิดรูปของตับบางชนิด<ref name=NCI2018Pro/><ref name=Lancet2014/><ref>{{cite journal |last1=Steele |first1=JA |last2=Richter |first2=CH |last3=Echaubard |first3=P |last4=Saenna |first4=P |last5=Stout |first5=V |last6=Sithithaworn |first6=P |last7=Wilcox |first7=BA |title=Thinking beyond Opisthorchis viverrini for risk of cholangiocarcinoma in the lower Mekong region: a systematic review and meta-analysis. |journal=Infectious Diseases of Poverty |date=17 May 2018 |volume=7 |issue=1 |pages=44 |doi=10.1186/s40249-018-0434-3 |pmid=29769113|pmc=5956617 }}</ref> อย่างไรก็ดี บุคคลส่วนใหญ่ไม่สามารถหาปัจจัยเสี่ยงได้<ref name=Lancet2014/> การวินิจฉัยเป็นการตั้งข้อสงสัยโดยอาศัยการทดสอบเลือด การถ่ายภาพทางการแพทย์ การส่องกล้องลำไส้ และบางทีรวมถึงการสำรวจโดยผ่าตัด<ref name=NCI2018Sym/> ยืนยันโรคโดยการตรวจสอบเซลล์จากเนื้องอกภายใต้กล้องจุลทรรศน์<ref name=NCI2018Sym>{{cite web |title=Bile Duct Cancer (Cholangiocarcinoma) Symptoms, Tests, Prognosis, and Stages |url=https://www.cancer.gov/types/liver/patient/about-bile-duct-cancer-pdq#section/all |website=National Cancer Institute |accessdate=21 January 2019 |language=en |date=5 July 2018}}</ref> ตรงแบบเป็น[[มะเร็งชนิดต่อม]]<ref name=Lancet2014/>
=== การตรวจภาพรังสีช่องท้อง ===
[[ไฟล์:CT cholangioca.jpg|right|thumb|225px|ภาพจาก[[การถ่ายภาพรังสีส่วนตัดอาศัยคอมพิวเตอร์]]แสดงให้เห็นมะเร็งท่อน้ำดี]]
มักใช้[[การบันทึกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง|การตรวจอัลตราซาวนด์]]ของตับและแขนงทางเดินน้ำดีมักถูกใช้เป็นตัวเลือกแรกๆแรก ๆ ในการตรวจภาพรังสีสำหรับผู้ป่วยที่สงสัยว่ามีการอุดตันของทางเดินน้ำดี<ref>{{cite journal |author=Saini S |title=Imaging of the hepatobiliary tract |journal=N Engl J Med |volume=336 |issue=26 |pages=1889–94 |year=1997 |pmid=9197218 |doi=10.1056/NEJM199706263362607}}</ref><ref>{{cite journal |author=Sharma M, Ahuja V |title=Aetiological spectrum of obstructive jaundice and diagnostic ability of ultrasonography: a clinician's perspective |journal=Trop Gastroenterol |volume=20 |issue=4 |pages=167–9 |year= |pmid=10769604}}</ref> โดยสามารถตรวจพบการอุดตันและการขยายของท่อน้ำดีได้ บางครั้งก็สามารถได้ข้อมูลที่เพียงพอจะวินิจฉัยมะเร็งท่อน้ำดีได้ด้วย<ref>{{cite journal |author=Bloom C, Langer B, Wilson S |title=Role of US in the detection, characterization, and staging of cholangiocarcinoma |journal=Radiographics |volume=19 |issue=5 |pages=1199–218 |year= |pmid=10489176}}</ref> [[การถ่ายภาพรังสีส่วนตัดอาศัยคอมพิวเตอร์|ซีที]] (CT) สแกนก็อาจมีส่วนสำคัญในการช่วยวินิจฉัยมะเร็งท่อน้ำดีด้วยได้<ref>{{cite journal |author=Valls C, Gumà A, Puig I, Sanchez A, Andía E, Serrano T, Figueras J |title=Intrahepatic peripheral cholangiocarcinoma: CT evaluation |journal=Abdom Imaging |volume=25 |issue=5 |pages=490–6 |year= 2000|pmid=10931983 |doi=10.1007/s002610000079}}</ref><ref>{{cite journal |author=Tillich M, Mischinger H, Preisegger K, Rabl H, Szolar D |title=Multiphasic helical CT in diagnosis and staging of hilar cholangiocarcinoma |journal=AJR Am J Roentgenol |volume=171 |issue=3 |pages=651–8 |year=1998 |pmid=9725291}}</ref><ref>{{cite journal |author=Zhang Y, Uchida M, Abe T, Nishimura H, Hayabuchi N, Nakashima Y |title=Intrahepatic peripheral cholangiocarcinoma: comparison of dynamic CT and dynamic MRI |journal=J Comput Assist Tomogr |volume=23 |issue=5 |pages=670–7 |year= 1999|pmid=10524843 |doi=10.1097/00004728-199909000-00004}}</ref>
 
=== การตรวจภาพของแขนงทางเดินน้ำดี ===
 
=== การรักษาโรคในระยะลุกลาม ===
ผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีจำนวนมากได้รับการวินิจฉัยโรคเมื่อโรคลุกลามไปมากถึงระยะที่ไม่สามารถรักษาได้ด้วยการผ่าตัดแล้ว<ref>{{cite journal |author=Vauthey J, Blumgart L |title=Recent advances in the management of cholangiocarcinomas |journal=Semin. Liver Dis. |volume=14 |issue=2 |pages=109–14 |year=1994 |pmid=8047893 |doi=10.1055/s-2007-1007302}}</ref>ซึ่งผู้ป่วยเหล่านี้มักได้รับการรักษาด้วย[[เคมีบำบัด]]แบบ[[การรักษาแบบบรรเทาอาการ|บรรเทาอาการ]] (palliative chemotherapy) โดยอาจใช้ร่วมกับรังสีรักษา มีการวิจัยเชิงทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุมที่รับรองการรักษาด้วยเคมีบำบัดแล้วว่าสามารถเพิ่ม[[คุณภาพชีวิต]]และยืดอายุขัยของผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีระยะที่ไม่สามารถรักษาด้วยการผ่าตัดได้<ref>{{cite journal |author=Glimelius B, Hoffman K, Sjödén P, Jacobsson G, Sellström H, Enander L, Linné T, Svensson C |title=Chemotherapy improves survival and quality of life in advanced pancreatic and biliary cancer |journal=Ann Oncol |volume=7 |issue=6 |pages=593–600 |year=1996 |pmid=8879373}}</ref> แต่ยังไม่มีสูตรการรักษาใดๆ ที่ได้รับการยอมรับเป็นมาตรฐานสากล ทำให้ปัจจุบันยังมีคำแนะนำให้มีการทดลองหาวิธีใหม่ๆใหม่ ๆ ในการรักษาต่อไปอีก<ref name="nccn"/> ยาเคมีบำบัดที่ใช้รักษามะเร็งท่อน้ำดีมีเช่น [[5-fluorouracil]] ร่วมกับ [[leucovorin]]<ref>{{cite journal |author=Choi C, Choi I, Seo J, Kim B, Kim J, Kim C, Um S, Kim J, Kim Y |title=Effects of 5-fluorouracil and leucovorin in the treatment of pancreatic-biliary tract adenocarcinomas |journal=Am J Clin Oncol |volume=23 |issue=4 |pages=425–8 |year=2000 |pmid=10955877 |doi=10.1097/00000421-200008000-00023}}</ref> [[gemcitabine]] ตัวเดียว<ref>{{cite journal |author=Park J, Oh S, Kim S, Kwon H, Kim J, Jin-Kim H, Kim Y |title=Single-agent gemcitabine in the treatment of advanced biliary tract cancers: a phase II study |journal=Jpn J Clin Oncol |volume=35 |issue=2 |pages=68–73 |year=2005 |pmid=15709089 |doi=10.1093/jjco/hyi021}}</ref> หรือ gemcitabine ร่วมกับ [[cisplatin]]<ref>{{cite journal |author=Giuliani F, Gebbia V, Maiello E, Borsellino N, Bajardi E, Colucci G |title=Gemcitabine and cisplatin for inoperable and/or metastatic biliary tree carcinomas: a multicenter phase II study of the Gruppo Oncologico dell'Italia Meridionale (GOIM) |journal=Ann Oncol |volume=17 Suppl 7 |issue= |pages=vii73-vii77 |year= |pmid=16760299}}</ref> [[irinotecan]]<ref>{{cite journal |author=Bhargava P, Jani C, Savarese D, O'Donnell J, Stuart K, Rocha Lima C |title=Gemcitabine and irinotecan in locally advanced or metastatic biliary cancer: preliminary report |journal=Oncology (Williston Park) |volume=17 |issue=9 Suppl 8 |pages=23–6 |year=2003 |pmid=14569844}}</ref> หรือ [[capecitabine]]<ref>{{cite journal |author=Knox J, Hedley D, Oza A, Feld R, Siu L, Chen E, Nematollahi M, Pond G, Zhang J, Moore M |title=Combining gemcitabine and capecitabine in patients with advanced biliary cancer: a phase II trial |journal=J Clin Oncol |volume=23 |issue=10 |pages=2332–8 |year=2005 |pmid=15800324 |doi=10.1200/JCO.2005.51.008}}</ref> การศึกษาวิจัยนำร่องบางชิ้นชี้ว่าผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีระยะลุกลามอาจได้รับประโยชน์จากยากลุ่มสารยับยั้งไทโรซีนไคเนส (tyrosine kinase inhibitors) อย่าง [[erlotinib]]<ref>{{cite journal |author=Philip P, Mahoney M, Allmer C, Thomas J, Pitot H, Kim G, Donehower R, Fitch T, Picus J, Erlichman C |title=Phase II study of erlotinib in patients with advanced biliary cancer |journal=J Clin Oncol |volume=24 |issue=19 |pages=3069–74 |year=2006 |pmid=16809731 |doi=10.1200/JCO.2005.05.3579}}</ref>
 
การรักษาด้วย [[Photodynamic therapy]] เป็นการรักษาเชิงทดลองอย่างหนึ่งซึ่งฉีดสารไวแสง (light-sensitizing agent) เข้าไปในร่างกายผู้ป่วย จากนั้นจึงส่งคลื่นแสงเข้าไปยังเนื้องอกโดยตรงผ่านกล้องส่อง การรักษาวิธีนี้มีผลแสดงในการวิจัยเชิงทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุมขนาดเล็กสองชิ้นว่าได้ผล แต่ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าการรักษาด้วยวิธีนี้จะมีบทบาทอย่างไรในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี<ref>{{cite journal |author=Ortner M, Caca K, Berr F, Liebetruth J, Mansmann U, Huster D, Voderholzer W, Schachschal G, Mössner J, Lochs H |title=Successful photodynamic therapy for nonresectable cholangiocarcinoma: a randomized prospective study |journal=Gastroenterology |volume=125 |issue=5 |pages=1355–63 |year=2003 |pmid=14598251 |doi=10.1016/j.gastro.2003.07.015}}</ref><ref>{{cite journal |author=Zoepf T, Jakobs R, Arnold J, Apel D, Riemann J |title=Palliation of nonresectable bile duct cancer: improved survival after photodynamic therapy |journal=Am J Gastroenterol |volume=100 |issue=11 |pages=2426–30 |year=2005 |pmid=16279895 |doi=10.1111/j.1572-0241.2005.00318.x}}</ref>