ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ศาลยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรป"

ขอย้อนเพื่อใช้วิธีย้ายหน้าแทน
(ใช้ชื่อตามกรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ http://www.mfa.go.th/europetouch/th/other/8331/89715-%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9B-(The-European-Union---EU).html)
ป้ายระบุ: เปลี่ยนทางใหม่ เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
(ขอย้อนเพื่อใช้วิธีย้ายหน้าแทน)
ป้ายระบุ: ลบหน้าเปลี่ยนทาง
{{กล่องข้อมูล หน่วยงานของรัฐ 2
#เปลี่ยนทาง [[ศาลยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรป]]
|ชื่อหน่วยงาน = ศาลยุติธรรมสหภาพยุโรป
|ชื่อในภาษาแม่_1 = Court of Justice of the European Union
|ชื่อในภาษาแม่_2 =
|ชื่อในภาษาแม่_ท =
|สัญลักษณ์ =
|สัญลักษณ์_กว้าง =
|สัญลักษณ์_บรรยาย =
|ตรา = Emblem of the Court of Justice of the European Union.svg
|ตรา_กว้าง =
|ตรา_บรรยาย = เครื่องหมายราชการ
|ภาพ = Sign in front of the Court of Justice of the European Communities (now the Court of Justice of the European Union), November 2006.jpg
|ภาพ_กว้าง = 250px
|ภาพ_บรรยาย = ที่ทำการ
|วันก่อตั้ง =
|ผู้ก่อตั้ง =
|สืบทอดจาก_1 =
|สืบทอดจาก_2 =
|สืบทอดจาก_3 =
|สืบทอดจาก_4 =
|สืบทอดจาก_5 =
|สืบทอดจาก_6 =
|วันยุบเลิก =
|สืบทอดโดย =
|เขตอำนาจ = [[สหภาพยุโรป]]
|กองบัญชาการ = [[นครลักเซมเบิร์ก]] <br> {{Coord|49|37|15.41|N|6|8|28.48|E}}
|latd= |latm= |lats= |latNS=
|longd= |longm= |longs= |longEW=
|รหัสภูมิภาค =
|บุคลากร = 2,144 {{smaller|(2015)}}
|งบประมาณ = 357,060,000 ยูโร {{smaller|(2015)}}
|รัฐมนตรี1_ชื่อ =
|รัฐมนตรี1_ตำแหน่ง =
|รัฐมนตรี2_ชื่อ =
|รัฐมนตรี2_ตำแหน่ง =
|รัฐมนตรี3_ชื่อ =
|รัฐมนตรี3_ตำแหน่ง =
|รัฐมนตรี4_ชื่อ =
|รัฐมนตรี4_ตำแหน่ง =
|รัฐมนตรี5_ชื่อ =
|รัฐมนตรี5_ตำแหน่ง =
|รัฐมนตรี6_ชื่อ =
|รัฐมนตรี6_ตำแหน่ง =
|รัฐมนตรี7_ชื่อ =
|รัฐมนตรี7_ตำแหน่ง =
|รัฐมนตรี8_ชื่อ =
|รัฐมนตรี8_ตำแหน่ง =
|รัฐมนตรี9_ชื่อ =
|รัฐมนตรี9_ตำแหน่ง =
|รัฐมนตรี10_ชื่อ =
|รัฐมนตรี10_ตำแหน่ง =
|หัวหน้า1_ชื่อ =
|หัวหน้า1_ตำแหน่ง =
|หัวหน้า2_ชื่อ =
|หัวหน้า2_ตำแหน่ง =
|หัวหน้า3_ชื่อ =
|หัวหน้า3_ตำแหน่ง =
|หัวหน้า4_ชื่อ =
|หัวหน้า4_ตำแหน่ง =
|หัวหน้า5_ชื่อ =
|หัวหน้า5_ตำแหน่ง =
|หัวหน้า6_ชื่อ =
|หัวหน้า6_ตำแหน่ง =
|หัวหน้า7_ชื่อ =
|หัวหน้า7_ตำแหน่ง =
|หัวหน้า8_ชื่อ =
|หัวหน้า8_ตำแหน่ง =
|หัวหน้า9_ชื่อ =
|หัวหน้า9_ตำแหน่ง =
|หัวหน้า10_ชื่อ =
|หัวหน้า10_ตำแหน่ง =
|ประเภทหน่วยงาน =
|ต้นสังกัด =
|กำกับดูแล =
|ลูกสังกัด_1 = [[ศาลยุติธรรมยุโรป|ศาลยุติธรรม]]
|ลูกสังกัด_2 = [[ศาลกลาง (สหภาพยุโรป)|ศาลกลาง]]
|ลูกสังกัด_3 = [[คณะตุลาการราชการพลเรือนสหภาพยุโรป|คณะตุลาการราชการพลเรือน]] (2005–2016)
|ลูกสังกัด_4 =
|ลูกสังกัด_5 =
|ลูกสังกัด_6 =
|ลูกสังกัด_7 =
|ลูกสังกัด_8 =
|ลูกสังกัด_9 =
|เอกสารหลัก_1=
|เอกสารหลัก_2=
|เอกสารหลัก_3=
|เอกสารหลัก_4=
|เอกสารหลัก_5=
|เอกสารหลัก_6=
|เว็บไซต์ = [http://curia.europa.eu/ curia.europa.eu]
|หมายเหตุ =
|แผนที่ =
|แผนที่_กว้าง =
|แผนที่_บรรยาย =
}}
 
'''ศาลยุติธรรมสหภาพยุโรป''' ({{lang-en|Court of Justice of the European Union: CJEU}}) เป็น[[สถาบันสหภาพยุโรป|สถาบัน]]หนึ่งของ[[สหภาพยุโรป]] มีสถานะเหนือชาติ (supranational) เป็นหน่วยงานหลักทางตุลาการสำหรับสหภาพยุโรป กำกับดูแลการใช้และตีความ[[กฎหมายสหภาพยุโรป]]ให้เป็นไปโดยเอกภาพ โดยร่วมมือกับสถาบันตุลาการระดับชาติของรัฐสมาชิก<ref name="Curia - CJEU General Presentation">{{cite web|title=General Presentation|url=http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_6999/|website=Curia|publisher=Europa|accessdate=23 October 2015}}</ref> นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ยุติกรณีพิพาทระหว่างรัฐบาลระดับชาติและสถาบันอื่นของสหภาพยุโรป ทั้งสามารถดำเนินคดีต่อสถาบันต่าง ๆ ของสหภาพยุโรปแทนบุคคล บริษัท หรือองค์การซึ่งถูกละเมิดสิทธิ<ref name="Europa CJEU Overview">{{cite web|title=Court of Justice of the European Union (CJEU)|url=http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/court-justice/index_en.htm|website=Europa|publisher=Europa|accessdate=23 October 2015}}</ref>
 
ศาลยุติธรรมสหภาพยุโรปออกนั่งบัลลังก์ ณ [[นครลักเซมเบิร์ก]] [[ราชรัฐลักเซมเบิร์ก]] เป็นระบบศาลที่มีลักษณะเฉพาะตัว (''sui generis'') ประกอบด้วยศาลอิสระสองศาล คือ [[ศาลยุติธรรมยุโรป|ศาลยุติธรรม]] (Court of Justice) และ[[ศาลกลาง (สหภาพยุโรป)|ศาลกลาง]] (General Court)<ref>Article 19 [[Treaty on European Union|TEU]]: ''The Court of Justice of the European Union shall include the Court of Justice, the General Court and specialised court.''</ref><ref name="Curia - CJEU General Presentation" /> อนึ่ง ศาลยุติธรรมสหภาพยุโรปยังเคยมี[[คณะตุลาการราชการพลเรือนสหภาพยุโรป|คณะตุลาการราชการพลเรือน]] (Civil Service Tribunal) ซึ่งดำรงอยู่ในช่วง ค.ศ. 2005–2016<ref>{{cite book|title=Malta u l-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea|date=2014|publisher=[[Publications Office of the European Union]]|location=[[Luxembourg]]|isbn=978-92-829-1733-6|oclc=904335289|url=https://mjcl.gov.mt/en/justice/Documents/198883_2013%2010057_10_YEARS_MALTA_IN_EU_FINAL.pdf|archiveurl=https://web.archive.org/web/20160403085413/https://mjcl.gov.mt/en/justice/Documents/198883_2013%2010057_10_YEARS_MALTA_IN_EU_FINAL.pdf|archivedate=3 April 2016|language=Maltese|page=412}}</ref>
 
==องค์ประกอบ==
 
ศาลยุติธรรมสหภาพยุโรป เป็นระบบตุลาการที่ประกอบด้วยศาลอิสระ 2 ศาลดังนี้<ref>{{cite web|title=Court of Justice of the European Union (CJEU)|url=https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/court-justice_en|website=Europa.eu|accessdate=13 March 2017}}</ref>
* [[ศาลยุติธรรมยุโรป|ศาลยุติธรรม]] ซึ่งไต่สวนคำขอให้ชี้ขาดเบื้องต้น เพิกถอน หรืออุทธรณ์ จากศาลระดับชาติ ประกอบด้วยตุลาการจากประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปประเทศละ 1 คน และอัยการอีก 11 คน
* [[ศาลกลาง (สหภาพยุโรป)|ศาลกลาง]] ซึ่งไต่สวนคำขอให้เพิกถอน จากบุคคล จากบริษัท หรือน้อยครั้งจากรัฐบาลระดับชาติ (ซึ่งเน้นเรื่อง[[กฎหมายการแข่งขัน]] [[ความช่วยเหลือจากรัฐ]] การค้า เกษตรกรรม และ[[เครื่องหมายการค้า]]) ประกอบด้วยตุลาการ 47 คน ซึ่งจะเพิ่มเป็น 56 คนใน ค.ศ. 2019
 
==หน้าที่==
 
ศาลยุติธรรมสหภาพยุโรปมีภาระเฉพาะในการสร้างความมั่นใจว่า "จะมีการปฏิบัติตามกฎหมาย" ในการใช้และตีความ[[สนธิสัญญาสหภาพยุโรป]] (สนธิสัญญาฯ) และเพื่อให้บรรลุการนี้ ศาลจะ
* ทบทวนความชอบด้วยกฎหมายของการดำเนินการทั้งหลายของสถาบันในสหภาพยุโรป
* บังคับให้รัฐสมาชิกปฏิบัติพันธกรณีตามสนธิสัญญาฯ
* ตีความ[[กฎหมายสหภาพยุโรป]]<ref name="Curia - CJEU General Presentation"/>
 
==ความเป็นมา==
 
ใน ค.ศ. 1952 มีการจัดตั้ง "ศาลยุติธรรมประชาคมถ่านหินและเหล็กกล้ายุโรป" (Court of Justice of the European Coal and Steel Communities) ต่อมาใน ค.ศ. 1958 เปลี่ยนชื่อเป็น "ศาลยุติธรรมประชาคมยุโรป" (Court of Justice of the European Communities: CJEC)
 
ครั้น ค.ศ. 1988 มีการจัดตั้ง "ศาลชั้นต้น" (Court of First Instance) และใน ค.ศ. 2004 มีการจัดตั้ง[[คณะตุลาการราชการพลเรือนสหภาพยุโรป|คณะตุลาการราชการพลเรือน]]
 
เมื่อ[[สนธิสัญญาลิสบอน]]เริ่มใช้บังคับใน ค.ศ. 2009 มีการรวมองค์กรดังกล่าวเข้าเป็นระบบศาลเรียกว่า "ศาลยุติธรรมสหภาพยุโรป" โดยเปลี่ยนชื่อ "ศาลยุติธรรมประชาคมยุโรป" เป็น "ศาลยุติธรรม" และเปลี่ยนชื่อ "ศาลชั้นต้น" เป็น "ศาลกลาง" ส่วนคณะตุลาการราชการพลเรือนยุบไปใน ค.ศ. 2016
 
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
 
{{อียู}}
 
[[หมวดหมู่:องค์กรตุลาการระหว่างประเทศ]]
[[หมวดหมู่:สหภาพยุโรป]]
[[หมวดหมู่:องค์การระหว่างประเทศ]]
147,412

การแก้ไข