ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อาสนวิหารเฮริฟอร์ด"

 
==แผนที่โลกแห่งแฮรฟอร์ด==
<!--- อย่าลบ ''Mappa Mundi'' เพราะเป็นศัพท์เฉพาะมีความหมายพิเศษ --->
แผนที่โลกแห่งแฮรฟอร์ด ([[ภาษาอังกฤษ]]: Hereford Mappa Mundi) ตั้งแสดงอยู่ภายในมหาวิหารใกล้บริเวณที่ทำพิธีซึ่งเชื่อกันว่าเป็นฝีมือของริชาร์ดเดอลาเบลโล (Richard de Bello) ที่เขียนเมื่อราวศตวรรษที่ 13 ว่ากันว่ารูปคนขี่ม้ากับคนรับใช้ตรงมุมขวาของแผนที่คือริชาร์ดเดอลาบาเทยล์ ระหว่างสงครามกลางเมืองที่อังกฤษเมื่อคริสต์ศตวรรษที่ 17 แผนที่นี้ก็ถูกฝังไม่ใกลจาก Lady Chapel มาจนปีค.ศ.1855 จึงได้นำออกมาซ่อม
 
 
นอกจากแผนที่ทวีปแล้วบนรูปเป็นการบรรยายประวัติมนุษย์โลก มีรูปด้วยกันประมาณ 500 รูปรวมทั้งเมืองทั้งใหญ่และเล็กด้วยกัน 420 เมือง เหตุการณ์ 15 เหตุการณ์จาก[[คัมภีร์ไบเบิล]] ต้นไม้ สัตว์ นกและสัตว์ในจินตนาการ 33 ชนิด รูปของคนชาติต่างๆจากทั่วโลก 32 รูป และอีก 8 รูปมาจากตำนานกรีกโรมัน<ref>[http://www.herefordcathedral.org/mappa_mappa.asp The Mappa Mundi (แผนที่โลก)]</ref>
 
==อ้างอิง==
47,914

การแก้ไข