ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถานีรถไฟลพบุรี"

ป้ายระบุ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
ป้ายระบุ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
===เที่ยวขึ้น===
{{เริ่มตารางเวลารถไฟ|ลพบุรี}}
{{ด51|0.27}}
{{ท401|ต้นทาง}}
{{ช303|ปลายทาง}}
{{ท409|ปลายทาง}}
{{ร111ด9051|907.4254}}
{{ดพ9ร111|1009.2842}}
{{ดพ7|10.28}}
{{ธ201|12.39}}
{{ดพ3|12.59}}
{{ธ209|14.23}}
{{ธ211|15.3837}}
{{ร109|16.21}}
{{ธ207|17.24}}
{{ช301|ปลายทาง}}
{{ช317|ปลายทาง}}
{{ดพ9|20.41}}
{{ดพ1|20.41}}
{{ดพ13|21.58}}
{{ร107|22.37}}
{{ร105|23.14}}
{{ด51|0.27}}
{{จบตารางเวลารถไฟ}}
 
17,101

การแก้ไข