ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อาสนวิหารเฮริฟอร์ด"

 
== แหล่งข้อมูลอื่น==
{{commonscat|Hereford Cathedral|มหาวิหารแฮรฟอร์ด}}
{{commonscat|xxxxx|บรรยาย}}
* [http://www.herefordcathedral.org/ เว็บไซต์ของมหาวิหารแฮรฟอร์ด]
* [http://www.herefordcathedral.org/mappa_mappa.asp แผนที่โลกแห่งแฮรฟอร์ด]
47,914

การแก้ไข