ผลต่างระหว่างรุ่นของ "บุญชู 2 น้องใหม่"

เพิ่มขึ้น 83 ไบต์ ,  6 เดือนที่ผ่านมา
(บุญชู 2 น้องใหม่)
* [[ส.อาสนจินดา]] : มหาแจ่ม
* [[จุรี โอศิริ]] : บุญล้อม
* [[สมเกียรติ คุณานิธิพงศ์]] : ปอง
* [[ดร.เสรี วงษ์มณฑา]] : รศ.เศรษฐศิริ
* [[สมเกียรติ คุณานิธิพงศ์]] : ปอง
ผู้ใช้นิรนาม