ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทายาท เกียรติชูศักดิ์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ย้อนการแก้ไขที่ 8966691 สร้างโดย EconomicGenX (พูดคุย))
ป้ายระบุ: ทำกลับ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
== ประวัติ ==
ทายาท เกียรติชูศักดิ์ เกิดเมื่อวันที่ [[26 กุมภาพันธ์]] [[พ.ศ. 2509]] เป็นบุตรของนายสมบัติ และนางทรงศรี เกียรติชูศักดิ์ มีพี่น้อง 2 คน จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนอำนวยศิลป์ พระนคร สำเร็จการศึกษาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) [[มหาวิทยาลัยรามคำแหง]] มีบุตรนอกสมรส 2 คน
 
== งานการเมือง ==
4

การแก้ไข