ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แรงจูงใจ"

ลดลง 24 ไบต์ ,  4 เดือนที่ผ่านมา
ย้อนการแก้ไขที่ 8966672 สร้างโดย 202.12.73.129 (พูดคุย) ประโยคจับใจความไม่ได้
(ย้อนการแก้ไขที่ 8966672 สร้างโดย 202.12.73.129 (พูดคุย) ประโยคจับใจความไม่ได้)
ป้ายระบุ: ทำกลับ
 
นักจิตวิทยาได้แบ่งลักษณะของแรงจูงใจออกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ดังนี้
*กลุ่มที่1 แรงจูงใจฉับพลัน (Aroused Motive) คือแรงจูงใจที่กระตุ้นให้มนุษย์แสดงพฤติกรรม ออกมาทันทีทันใด แรงจูงใจสะสม (Motivational Disposition หรือ Latent Motive) คือแรงจูงใจที่มีอยู่แต่ไม่ได้แสดงออกทันที จะค่อย ๆ เก็บสะสมไว้รอการแสดงออกในเวลาเดียวกัน ใดเวลาหนึ่งต่อ
*กลุ่มที่ 2 แรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motive) คือแรงจูงใจที่ได้รับอิทธิพลมาจากสิ่งเร้าภายในตัวของบุคคลผู้นั้น
แรงจูงใจภายนอก (Extrinsic Motive) คือแรงจูงใจที่ได้รับอิทธิพลมาจากสิ่งเร้าภายนอก
2,810

การแก้ไข