ผลต่างระหว่างรุ่นของ "นครหลวงเวียงจันทน์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| area_metro_km2 =
| area_metro_sq_mi =
| population_as_of = สำมะโนเดือนกรกฎาคม 2561
| population_footnotes =
| population_note =
160,081

การแก้ไข