ผลต่างระหว่างรุ่นของ "นครหลวงเวียงจันทน์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(สำรวจในปี 2561)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| area_metro_km2 =
| area_metro_sq_mi =
| population_as_of = สำมะโนประชากร[[เดือนกรกฎ]] [[พ.ศ.กรกฎาคม 2561]]
| population_footnotes =
| population_note =
160,564

การแก้ไข