ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จิระวดี อิศรางกูร ณ อยุธยา"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
==ผลงานภาพยนตร์==
*(2522) หนังไทย เพียงหนึ่งคำ
 
*(2512) ภาพยนตร์[[เจ้าหญิง]]
*(25482519) ภาพยนตร์[[วัยอลวน 4 : ตั้ม-โอ๋ รีเทิร์น]]
*(2522) หนังไทย ภาพยนตร์[[เพียงหนึ่งคำ]]
*(2522) ภาพยนตร์[[เพียงคำเดียว]]
*(2522) ภาพยนตร์[[สลักจิต]]
*(2523) ภาพยนตร์[[แก้ว]]
*(2524) ภาพยนตร์[[สวัสดีคนสวย]]
*(2527) ภาพยนตร์[[สวัสดีคุณนาย]]
*(2528) ภาพยนตร์[[เพลงสุดท้าย]]
*(2529) ภาพยนตร์[[ครูสมศรี]]
*(2544) ภาพยนตร์[[สุริโยไท]]
*(2548) ภาพยนตร์[[วัยอลวน 4]]
 
*(2548) ภาพยนตร์[[วัยอลวน 4 : ตั้ม-โอ๋ รีเทิร์น]]
 
*(2558) ภาพยนตร์[[พันท้ายนรสิงห์]]
 
ผู้ใช้นิรนาม