ผลต่างระหว่างรุ่นของ "นครหลวงเวียงจันทน์"

สำรวจในปี 2561
(ตามสถิติประชากรในนครหลวงเวียงจันทน์2018)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(สำรวจในปี 2561)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| area_metro_km2 =
| area_metro_sq_mi =
| population_as_of = สำมะโนประชากร[[เดือนมีนาคมกรกฎ]] [[พ.ศ. 25482561]]
| population_footnotes =
| population_note =
ผู้ใช้นิรนาม