ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กุลมาศ สารสาส"

โรงเรียน สป
(ย้อนกลับไปรุ่นที่ 8891504 โดย Horusด้วยสจห.)
ป้ายระบุ: ทำกลับ
(โรงเรียน สป)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
* สำเร็จการศึกษาชั้นอนุบาล จาก [[โรงเรียนอนุบาลฐนิตา]]
* สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษา จาก [[โรงเรียนราชวินิต]]
* สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา จาก[[โรงเรียนสตรีวิทยา]]สายปัญญาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายศิลป์-ญี่ปุ่น) <ref>[http://campus.sanook.com/teen_zone/star_04905.php ขนมจีน ชอบภาษาญี่ปุ่น สานฝันเป็นนิสิตจุฬาฯ]</ref>
* สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาดุริยางคศิลป์ตะวันตก เอกวิชาขับร้อง [[คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]] ได้รับเกียรตินิยมอันดับ 2
* สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ศป.ม.) Master of Fine and Applied Arts (M.F.A) สาขาดุริยางคศิลป์ตะวันตก (Western Music) คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยเกรดเฉลี่ย 3.85
ผู้ใช้นิรนาม