ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถานีรถไฟลพบุรี"

ป้ายระบุ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
ป้ายระบุ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
===เที่ยวล่อง===
{{เริ่มตารางเวลารถไฟ|ลพบุรี}}
{{ดพ4|101.2830}}
{{ร108|202.2628}}
{{ด52|202.4445}}
{{ดพ14|303.2224}}
{{ดพ2|404.04}}
{{ดพ10|04.05}}
{{ช302|ต้นทาง}}
{{ช318|ต้นทาง}}
{{ธ208|707.0306}}
{{ช304|ต้นทาง}}
{{ธ212|909.1718}}
{{ธ202|10.5456}}
{{ร106|12.1820}}
{{ร112|14.3739}}
{{ธ210ด9052|1716.2209}}
{{ดพ12|17.26}}
{{ร102ดพ8|1817.0528}}
{{ธ210|17.32}}
{{ร102|18.06}}
{{ท402|ปลายทาง}}
{{ดพ10|04.05}}
{{จบตารางเวลารถไฟ}}
 
17,179

การแก้ไข