ผลต่างระหว่างรุ่นของ "บั๊กซอฟต์แวร์"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
((GR) File:H96566k.jpgFile:First Computer Bug, 1945.jpg Criterion 2 (meaningless or ambiguous name))
{{ต้องการอ้างอิง}}
[[ไฟล์:H96566kFirst Computer Bug, 1945.jpg|thumb|250px|หน้าบันทึกของคอมพิวเตอร์กึ่งไฟฟ้ากึ่งจักรกล[[ฮาร์วาร์ดมาร์ก II]] ที่มีมอดซึ่งตายแล้วถูกนำออกมาจากอุปกรณ์ดังกล่าว]]
'''บั๊กซอฟต์แวร์''' ({{lang-en|software bug}}) หรือเรียกสั้น ๆ ว่า '''บั๊ก''' หรือ '''จุดบกพร่อง'''<ref>[http://www.royin.go.th/coined_word/ ศัพท์บัญญัติสำนักราชบัณฑิตยสภา] (สืบค้นคำว่า bug)</ref> หมายถึง ปัญหาที่เกิดขึ้นกับ[[โปรแกรม]]อันเนื่องมาจากคำสั่งในโปรแกรมนั้น ๆ เอง ซึ่งทำให้การทำงานของโปรแกรมไม่ถูกต้อง มีข้อผิดพลาด หรือไม่ราบรื่นเท่าที่ควร นอกจากปัญหาเกี่ยวกับโปรแกรมแล้ว อาจเป็นปัญหาเกี่ยวกับตัวเครื่องก็ได้
 
104

การแก้ไข