ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พิภพ ภู่ภิญโญ"

เพิ่มขึ้น 84 ไบต์ ,  6 เดือนที่ผ่านมา
* ไอ้ย่ามแดง (2523) แสดงคู่กับ สรพงศ์ ชาตรี
* พ่อหอยโข่ง (2523) แสดงคู่กับ สายัณห์ สัญญา
* ทายาทลูกทุ่ง (2523) แสดงคู่กับ สุรชัย สมบัติเจริญ
* ไอ้ถึกทหารโข่ง (2523)
* 7 ป่าช้า (2523)
ผู้ใช้นิรนาม