ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร"

(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
 
== โรงพยาบาลรัฐบาลสังกัดกรุงเทพมหานครที่รับบัตรประกันสังคม ==
โรงพยาบาลของรัฐที่สังกัดกรุงเทพมหานครผู้ประกันตนสามารถเข้ารักษาพยาบาลได้ในทุกโรงพยาบาลที่สังกัดกรุงเทพมหานคร รวมทั้ง[[คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานครนวมินทราธิราช]] รวมทั้งหมด 9 แห่ง โรงพยาบาลรัฐบาลสังกัดกรุงเทพมหานครเปิดโอกาสให้ผู้ที่เลือกได้ใช้บริการรักษาพยาบาลมากที่สุดในขณะนี้หากเทียบกับโรงพยาบาลของรัฐวิสาหกิจและโรงพยาบาลเอกชน เพราะผู้ประกันตนสามารถเข้ารักษาพยาบาลได้มากที่สุดถึง 9 โรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครและสังกัด[[มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานครนวมินทราธิราช]] และใน ปี พ.ศ. 2561 หากผู้ประกันตนเลือก โรงพยาบาลตากสิน จะสามารถรับการรักษาพยาบาลได้ทั้งหมด 10 โรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร หากเลือก [[คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานครนวมินทราธิราช]] จะไม่สามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอื่นในสังกัด กรุงเทพมหานครได้
# [[คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล]] [[มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช]] (สังกัดมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช)
# [[โรงพยาบาลกลาง]] (สังกัดกรุงเทพมหานคร)
# [[โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์]] (สังกัดกรุงเทพมหานคร)
119

การแก้ไข