ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| เว็บ = [http://www.bcnnv.ac.th/ www.bcnnv.ac.th]
}}
'''วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ''' เป็นวิทยาลัยในสังกัด คณะพยาบาลศาสตร์ [[สถาบันพระบรมราชชนก]] [[กระทรวงสาธารณสุข]]''' วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนพรัตน์วชิระ''' มีวิวัฒนาการมาจากโรงเรียนผดุงครรภ์แห่งแรกในประเทศไทยตั้งขึ้นเมื่อปี [[พ.ศ. 2475]]
 
== ประวัติ ==
2,635

การแก้ไข