ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พูดคุย:นุรักษ์ มาประณีต"

(แจ้งอยู่ในโครงการวิกิประเทศไทยด้วยสจห.)
 
 
{{บทความประเทศไทย}}
 
== ชีวประวัติของบุคคลที่มีชีวิตอยู่#หน้าโจมตี ==
 
บทความย่อมให้ความสำคัญในเรื่องอ้างอิงที่มาของข้อมูล แต่ที่สำคัญประการหนึ่ง คือ การมุ่งโจมตี หรือการมีอคติ ไม่เป็นกลาง ผมเพียงแต่อยากให้ข้อสังเกตว่าอ้างอิงใดๆ ก็ตาม ควรมีความรอบด้าน และเป็นแหล่งอ้างอิงที่มีประโยชน์ต่อบทความ การไปคัดลอกเอาจดหมายที่เขาเขียนด่าใคร มาเผยแพร่มันก็ไม่ต่างจากการหมิ่นประมาทซ้ำ [[ผู้ใช้:Pongsak ksm|Pongsak ksm]] ([[คุยกับผู้ใช้:Pongsak ksm|คุย]]) 23:06, 13 กรกฎาคม 2563 (+07)