ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คริสต์ศักราช"

ย้อนการแก้ไขที่ 8963172 สร้างโดย 2001:44C8:42CA:EA29:1:1:A260:A4E (พูดคุย)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(ย้อนการแก้ไขที่ 8963172 สร้างโดย 2001:44C8:42CA:EA29:1:1:A260:A4E (พูดคุย))
ป้ายระบุ: ทำกลับ
{{ป้ายเตือนปีคศ}}
คริสต์ศักราช lang-la|Anno Domini Nostri Iesu Christi lang-en|Anno Domini : AD หรือ A.D. ส: คฺฤสฺตศกฺราช ป: คิตฺถสกฺกาช}}) เขียนย่อว่า '''ค.ศ.''' หมายถึง ปีของ[[พระเยซู|พระเยซูคริสต์]] โดยเริ่มนับจากปีที่เชื่อว่า[[การประสูติของพระเยซู|พระเยซูทรงประสูติ]] เป็น ค.ศ. 1 ซึ่งตรงกับปีพุทธศักราช 544 และมีระยะเวลาห่างจากพุทธศักราช 543 ปี ใช้วันที่ 1 มกราคม ของทุกปีเป็นวันเปลี่ยนศักราช และเป็นปีที่ใช้อ้างอิงสากล
{{คริสต์}}
'''คริสต์ศักราช''' ({{lang-la|Anno Domini Nostri Iesu Christi}} {{lang-en|Anno Domini : AD หรือ A.D. ส: คฺฤสฺตศกฺราช ป: คิตฺถสกฺกาช}}) เขียนย่อว่า '''ค.ศ.''' หมายถึง ปีของ[[พระเยซู|พระเยซูคริสต์]] โดยเริ่มนับจากปีที่เชื่อว่า[[การประสูติของพระเยซู|พระเยซูทรงประสูติ]] เป็น ค.ศ. 1 ซึ่งตรงกับปีพุทธศักราช 544 และมีระยะเวลาห่างจากพุทธศักราช 543 ปี ใช้วันที่ 1 มกราคม ของทุกปีเป็นวันเปลี่ยนศักราช และเป็นปีที่ใช้อ้างอิงสากล
 
นอกจากนี้ยังมีการใช้ '''ก่อนคริสตกาล''' ({{lang-en|Before Christ : BC หรือ B.C.}}) ในการกล่าวถึงช่วงเวลาก่อนที่พระเยซูทรงประสูติ หรือ มารับสภาพมนุษย์ จึงมีการใช้คำว่า ''x ปีก่อนคริสตกาล'' ซึ่งมีความหมายเหมือนกับ ''x ปีก่อนคริสต์ศักราช''
 
== การเทียบศักราช ==
11,560

การแก้ไข