ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เอกองการ์"

บอต: แก้หน้าเปลี่ยนทางซ้ำซ้อนไปเป็น เอกโองการ
(บอต: แก้หน้าเปลี่ยนทางซ้ำซ้อนไปเป็น เอก โองการ์)
ป้ายระบุ: เปลี่ยนเป้าหมายหน้าเปลี่ยนทาง
(บอต: แก้หน้าเปลี่ยนทางซ้ำซ้อนไปเป็น เอกโองการ)
ป้ายระบุ: เปลี่ยนเป้าหมายหน้าเปลี่ยนทาง
 
#เปลี่ยนทาง [[เอก โองการ์โองการ]]
156,166

การแก้ไข