ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาบุรุษพลิกแผ่นดิน"

Fixed typo
(Fixed typo)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับ iOS
(Fixed typo)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับ iOS
== นักแสดงนำ ==
=== นักแสดงหลัก ===
*[[หู เกอ]] รับบท เหมย จางฉางซู/ซู เซ่อซูเจ๋อ/หลิน ซู่ซูห์
:*[[จาง เจอฮั่น]] รับบท หลินซู่ซูห์ (วัยรุ่น)
*[[หลิว เทา]] รับบท เจ้าหญิงมู่ หนี่หวงท่านหญิงมู่หนีหวง
* [[หวัง ข่าย]] รับบท เซียว จิงหยวนจิ่งเหยียน, เจ้าชายจิงอ๋องจิ้ง
*[[อู๋ เหล่ย]] รับบท เฟย หลิวเฟยหลิว
* [[โจว ฉีฉี]] รับบท กงอู่อวี่
* [[จิน ตง]] รับบท หลิน ลิ่นเฉิน
* หวัง หง รับบท หลี่ กังหลี่กัง
* เจ้า อี้หลง รับบท เจิ้นผิง
* จาง เฟ่ยหัว รับบท อาเหยิน
* เหว่ย เหว่ย รับบท ตงลู่ถงลู่
* เฉิน จิ้งเกอ รับบท เนี่ย เฟิงเนี่ยเฟิง
* หลี่ ซวย รับบท เหว่ย เจิ้งเว่ยเจิง
* หลิว หงหยวน รับบท หานหลี่
* หลิว หงเจ้า รับบท อันหลุย
 
=== อื่นๆ ===
* [[หวัง อู้]] รับบท ฉิน ป่านหรัวปานรั่ง
* จิน เฟิง รับบท จุน เหนียงจวินเหนียง
* [[หวังเฉิน อีเสียน]] รับบท เจ้าหญิงซวนจี่
* [[เฉียว ซิน]] รับบท ยู่เหวินอวั่เหวิน เหนียน
* ซุน เหมิ่งเจีย รับบท เสี่ยว ซิน
 
=== พระบรมวงศ์ในราชวงศ์เหลียง ===
* [[วิกเตอร์ หวง]] รับบท รับบท เซียว จิ่งหวน, เจ้าชายอู่อวี้อ๋อง
* [[หลิว หมิ่นเทา]] รับบท สนมจิงจิ้ง
* ติง หย่งไต รับบท ฮ่องเต้ราชวงศ์เหลียง
* เกา ซิน รับบท เซียว จิงซวนจิ่งเซวียน, รัชทายาทเซียนเสียน
* [[จาง เหยนเยน]] รับบท พระธิดาลหลี่ ขนิษฐาลี่หยาง (พระธิดาองค์โต)
* [[เฟิง เสี่ยวหลี่]] รับบท รับบท ฮองเฮาหยินเหยียน
* หยาง อู่หยิง รับบท สนมเย่เยวี่ย
* ตง หนิงเหวิน รับบท เจ้าชายจี่จี้อ๋อง
* จี่ เฉิน รับบท เซียว จิงอู่เซียงจิ่งอวี่, เจ้าชายอ๋องฉี
* จาง อู๋จื้อ รับบท ฮองเฮาองค์ใหญ่
* [[ลีน่า เฉิน]] รับบท สนมฮุยฮุ่ย
 
=== ข้าราชการ ===
228

การแก้ไข