ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายการทางหลวงแผ่นดินในประเทศไทย/หมวด 2"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
|-valign="top"
! scope="row" | 2374
|ท่าพล - โพธิ์งาม|| ถนนกลาโหม || ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลของ [[เทศบาลตำบลท่าพล]] ||เพชรบูรณ์
|-valign="top"
! scope="row" | 2384
ผู้ใช้นิรนาม