ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ถนนสีคิ้ว-เชียงคาน"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
{{ทางแยก|ต่อ=yes|ตรง={{ป้ายทางหลวง|H|2435}} ทล.2435 เข้าเมือง[[อำเภอเมืองชัยภูมิ|ชัยภูมิ]]}}
{{ทางแยก/ส่วน|ประเภท=ทางหลวงแผ่นดิน|หมายเลข=201|ทิศทาง=ชัยภูมิ–ชุมแพ}}
{{ทางแยก|จังหวัด=ชัยภูมิ|pspan=8|กม.=126+167|ชื่อ=แยกโรงต้ม|ซ้าย={{ป้ายทางหลวง|H|202}} [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202|ทล.202]]ถนนนิเวศรัตน์ {{ป้ายทางหลวง|H|2435}} ถนนสีคิ้ว - เชียงคานสายเก่า เข้าเมืองชัยภูมิ|ขวา={{ป้ายทางหลวง|H|202}} ทล.202 ไป [[อำเภอสีดา|อ.สีดา]]}}
{{ทางแยก|กม.=161+842|ขวา={{ป้ายทางหลวง|H|2054}} ทล.2054 ไป [[อำเภอคอนสวรรค์|อ.คอนสวรรค์]]}}
{{ทางแยก|กม.=163+084|ชื่อ=แยกช่องสามหมอ|ขวา={{ป้ายทางหลวง|H|229}} [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 229|ทล.229]] ไป [[อำเภอมัญจาคีรี|อ.มัญจาคีรี]], [[อำเภอบ้านไผ่|อ.บ้านไผ่]]}}
ผู้ใช้นิรนาม