ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 243"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
{{ทางแยก
| ต่อ = yes
| ซ้าย = {{ป้ายทางหลวง|H|233}} {{AH|12|T}} [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 233|ถนนมิตรภาพสายเก่า]] จาก [[จังหวัดอุดรธานี|อุดรธานี]]
| ขวา = {{ป้ายทางหลวง|L|นค.ถ 3-0009}} ถนนเจนจบทิศ จากเมือง[[เทศบาลเมืองหนองคาย|หนองคาย]]
}}
ผู้ใช้นิรนาม