ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 243"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| ประเภท = ทางหลวงแผ่นดิน
| หมายเลข = 243
| ชื่อ = ถนนมิตรภาพสายเก่า
| ทิศทาง = หนองคาย−สะพานมิตรภาพไทย-ลาว
}}
| ประเภท = ทางหลวงแผ่นดิน
| หมายเลข = 243
| ทิศทาง = {{AH|12|T}} หนองคาย−สะพานมิตรภาพไทย-ลาว
}}
{{ทางแยก
ผู้ใช้นิรนาม