ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 243"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| ประเภท = ทางหลวงแผ่นดิน
| หมายเลข = 243
| ชื่อ = มิตรภาพ
| ทิศทาง = หนองคาย−สะพานมิตรภาพไทย-ลาว
}}
ผู้ใช้นิรนาม