ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน"

(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
 
== หน่วยงานในสังกัด ==
*[[ศูนย์ โรงเรียนการกำลังสำรองกําลังสํารอง ศูนย์การทหารราบ]]กำลังสำรอง ([[ค่ายธนรัชต์]])
*[[ โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร]]
*[[ กองพันทหารราบ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน]]
* [[เขาชนไก่|ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหารเขาชนไก่]]
 
== อ้างอิง ==
ผู้ใช้นิรนาม