ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทินะประภา อิศรเสนา ณ อยุธยา"

บอต: แก้หน้าเปลี่ยนทางซ้ำซ้อนไปเป็น หม่อมราชวงศ์ทินะประภา อิศรเสนา
(บอต: แก้หน้าเปลี่ยนทางซ้ำซ้อนไปเป็น หม่อมราชวงศ์ทินะประภา อิศรเสนา ณ อยุธยา)
ป้ายระบุ: เปลี่ยนเป้าหมายหน้าเปลี่ยนทาง
(บอต: แก้หน้าเปลี่ยนทางซ้ำซ้อนไปเป็น หม่อมราชวงศ์ทินะประภา อิศรเสนา)
ป้ายระบุ: เปลี่ยนเป้าหมายหน้าเปลี่ยนทาง
 
#เปลี่ยนทาง [[หม่อมราชวงศ์ทินะประภา อิศรเสนา ณ อยุธยา]]
155,445

การแก้ไข