ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หวัง หมินฉวน"

เพิ่มขึ้น 9 ไบต์  10 เดือนที่ผ่านมา
บอต: แก้หน้าเปลี่ยนทางซ้ำซ้อนไปเป็น วัง หมิงเฉวียน
(บอต: แก้หน้าเปลี่ยนทางซ้ำซ้อนไปเป็น วัง หมิงฉวน)
ป้ายระบุ: เปลี่ยนเป้าหมายหน้าเปลี่ยนทาง
(บอต: แก้หน้าเปลี่ยนทางซ้ำซ้อนไปเป็น วัง หมิงเฉวียน)
ป้ายระบุ: เปลี่ยนเป้าหมายหน้าเปลี่ยนทาง
 
#เปลี่ยนทาง [[วัง หมิงฉวนเฉวียน]]
157,979

การแก้ไข