ผลต่างระหว่างรุ่นของ "บาท (สกุลเงิน)"

เพิ่มขึ้น 4,650 ไบต์ ,  6 เดือนที่ผ่านมา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
!|หน่วยเงิน||มูลค่า||หมายเหตุ
|-
|| 1 หาบ||80 ชั่ง = 6,400 บาท ||-
|-
|| 1 ชั่ง||20 ตำลึง = 80 บาท ||-
|-
|| 1 ตำลึง||4 บาท ||-
|-
|| [[บาท|1 บาท]]||1 บาท = 100 สตางค์ ||-
|-
|| [[มายน|1 มายน]] หรือ 1 มะยง|| {{เศษ|1|2}} บาท = 50 สตางค์ || ปัจจุบันยังมีการเรียกเหรียญมูลค่านี้ว่า เหรียญสองสลึง
|-
|| [[สลึง|1 สลึง]]||{{เศษ|1|4}} บาท = 25 สตางค์ || ปัจจุบันยังมีการเรียกเหรียญมูลค่านี้ว่า เหรียญสลึง
|-
|| [[เฟื้อง|1 เฟื้อง]]||{{เศษ|1|8}} บาท = 12.5 สตางค์ ||-
|-
|| [[ซีก|1 ซีก]] หรือ 1 สิ้ก||{{เศษ|1|16}} บาท = 6.25 สตางค์ ||-
|-
|| [[เสี้ยว|1 เสี้ยว]] 1 เซี่ยว หรือ 1 ไพ||{{เศษ|1|32}} บาท = 3.125 สตางค์||
1 ไพ
|3 สตางค์||-
|-
|| [[อัฐ|1 อัฐ]]||{{เศษ|1|64}} บาท = 1.55625 สตางค์ ||-
|-
|| [[โสฬส|1 โสฬส]] หรือ โสฬศ||{{เศษ|1|128}} บาท = 0.78125 สตางค์ ||
1 โสฬศ
|125 สตางค์ ||-
|-
|| 1 เบี้ย||25{{เศษ|1|6400}} บาท = 0.015625 สตางค์ ||-
|}
 
== เหรียญ ==
[[ไฟล์:Thai tin satang coins.jpg|thumb|เหรียญสตางค์โลหะผสม]]
ในปัจจุบันมีการผลิตเหรียญกษาปณ์อยู่ทั้งหมด 9 ชนิดคือ เหรียญ 1, 5, 10, 25, และ 50 สตางค์, 1, 2, 5, และ 10 บาท โดยเหรียญ 25, และ 50 สตางค์, 1, 2, 5, และ 10 บาท เป็นเหรียญที่ออกใช้หมุนเวียนทั่วไป ส่วนเหรียญ 1, 5 และ 10 สตางค์ ไม่ได้ออกใช้หมุนเวียนทั่วไป แต่ใช้ภายในธนาคารในปัจจุบันเท่านั้น
 
แต่ในปัจจุบันได้เกิดปัญหาราคาวัตถุดิบในการผลิตเหรียญสูงกว่าราคาเหรียญ ทำให้เกิดการลักลอบหลอมเหรียญไปขาย หรือบางครั้งก็เกิดปัญหาการใช้เหรียญผิด เพราะรูปร่างและสีของเหรียญบางชนิดนั้นคล้ายกัน (เช่น [[เหรียญ 1 บาท]] กับ [[เหรียญ 2 บาท]] แบบเก่า) ดังนั้น ใน [[พ.ศ. 2552]] กระทรวงการคลัง ได้เปลี่ยนแปลงวัตถุดิบในการผลิตเหรียญบางชนิด เพื่อป้องกันการหลอมเหรียญ สร้างความแตกต่างของเหรียญ และลดความยุ่งยากในการใช้เหรียญเป็นดังนี้
 
[[เหรียญ 1 บาท]] [[เหรียญ 2 บาท]] ใน [[พ.ศ. 2552|พ.ศ.2552]] กระทรวงการคลังเปลี่ยนแปลงวัตถุดิบการผลิตบางชนิดป้องกันหลอมแตกต่างของเหรียญ ลดความยุ่งยาก ดังนี้
 
===เหรียญของเงินบาทไทย===
<center>
{|class="wikitable" style="font-size: 90%"
!colspan="9"|การหมุนเวียนของเงินตรา {{th icon}}
|-
!rowspan="2"|มูลค่า !!colspan="3"| ตัวแปรทางเทคนิค !! colspan="2" | คำบรรยาย !!rowspan="2"| ปีที่ผลิตครั้งแรก
|-
! เส้นผ่าศูนย์กลาง !! มวล !! องค์ประกอบ !! ด้านหน้า !! ด้านหลัง
|- {{Coin-silver-color}}
|rowspan=2|[[เหรียญ 1 สตางค์]] <sup>1</sup>
|rowspan=2|15&nbsp;เมตรมิลลิเมตร
|rowspan=2|0.5 กรัม
|97.5% [[Aluminium|Al]], 2.5% [[Magnesium|Mg]]
|rowspan="18"|[[พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว|สมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้า อยู่หัว]]
|rowspan=2|[[วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร|หริภุญชัย]], [[จังหวัดลำพูน|ลำพูน]]
|พ.ศ. 2530 (1987)
|- {{Coin-silver-color}}
|99% [[Aluminium]]
|พ.ศ. 2551 (2008)
|- {{Coin-silver-color}}
|rowspan=2|[[เหรียญ 5 สตางค์]] <sup>1</sup>
|16&nbsp;เมตรมิลลิเมตร
|rowspan=2|0.6 กรัม
|97.5% [[Aluminium|Al]], 2.5% [[Magnesium|Mg]]
|rowspan=2|[[วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร|พระปฐมเจดีย์]], [[จังหวัดนครปฐม|นครปฐม]]
|พ.ศ. 2530 (1987)
|- {{Coin-silver-color}}
|16.5&nbsp;เมตรมิลลิเมตร
|99% [[Aluminium|Al]]
|พ.ศ. 2551 (2008)
|- {{Coin-silver-color}}
|rowspan=2|[[เหรียญ 10 สตางค์]] <sup>1</sup>
|rowspan=2|17.5&nbsp;เมตรมิลลิเมตร
|rowspan=2|0.8 กรัม
|97.5% [[Aluminium|Al]], 2.5% [[Magnesium|Mg]]
|rowspan=2|[[วัดพระธาตุเชิงชุม|เชิงชุม]], [[จังหวัดสกลนคร|สกลนคร]]
|พ.ศ. 2530 (1987)
|- {{Coin-silver-color}}
|99% [[Aluminium|Al]]
|พ.ศ. 2551 (2008)
|- {{Coin-yellow-color}}
||[[เหรียญ 25 สตางค์]]
|16&nbsp;เมตรมิลลิเมตร
|1.9 กรัม
|[[อะลูมีเนียมบรอนซ์|อะลูมีเนียม บรอนซ์]]
|rowspan=2|[[วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร|พระมหาธาตุ]], [[จังหวัดนครศรีธรรมราช|นครศรีธรรมราช]]
|พ.ศ. 2530 (1987)
|- {{Coin-copper-color}}
||[[เหรียญ 25 สตางค์]] (แบบ 2)
|16&nbsp;เมตรมิลลิเมตร
|1.9 กรัม
|[[ทองแดง]] ชุบ [[เหล็ก]]
|พ.ศ. 2551 (2008)
|- {{Coin-yellow-color}}
||[[เหรียญ 50 สตางค์]]
|18&nbsp;เมตรมิลลิเมตร
|2.4 กรัม
|[[อะลูมีเนียมบรอนซ์|อะลูมีเนียม]]
|rowspan=2|[[วัดพระธาตุดอยสุเทพ|ดอยสุเทพ]], [[จังหวัดเชียงใหม่|เชียงใหม่]]
|พ.ศ. 2530 (1987)
|- {{Coin-copper-color}}
||[[เหรียญ 50 สตางค์]] (แบบ 2)
|18&nbsp;เมตรมิลลิเมตร
|2.4 กรัม
|[[ทองแดง]] ชุบ [[เหล็ก]]
|พ.ศ. 2551 (2008)
|- {{Coin-silver-color}}
|rowspan=2|[[เหรียญ 1 บาท]]
|rowspan=2|20&nbsp;เมตรมิลลิเมตร
|3.4 กรัม
|[[คิวโปรนิกเกิล|คิวโปร นิกเกิล]]
|rowspan=2|[[วัดพระศรีรัตนศาสดาราม|พระศรีรัตนศาสดาราม]], [[กรุงเทพมหานคร]]
|พ.ศ. 2529 (1986)
|- {{Coin-silver-color}}
|3 กรัม
|[[นิกเกิล]] ชุบ [[เหล็ก]]
|พ.ศ. 2551 (2008)
|- {{Coin-silver-color}}
|rowspan=2|[[เหรียญ 2 บาท]]
|21.75&nbsp;เมตรมิลลิเมตร
|4.4 กรัม
|[[นิกเกิล]] ชุบ [[เหล็ก]]คาร์บอนต่ำ
|rowspan=2|[[วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร|สระเกศ]], [[กรุงเทพมหานคร]]
|พ.ศ. 2548 (2005)
|- {{Coin-yellow-color}}
|21.75&nbsp;เมตรมิลลิเมตร
|4 กรัม
||[[อะลูมีเนียมบรอนซ์|อะลูมีเนียม บรอนซ์]]
|พ.ศ. 2551 (2008)
|- {{Coin-silver-color}}
|rowspan=2|[[เหรียญ 5 บาท]]
|rowspan=2|24&nbsp;เมตรมิลลิเมตร
|7.5 กรัม
|rowspan=2|[[คิวโปรนิกเกิล]] หุ้ม [[ทองแดง]]
|rowspan=2|[[วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร|เบญจมบพิตร]], [[กรุงเทพมหานคร]]
|พ.ศ. 2531 (1988)
|- {{Coin-silver-color}}
|6 กรัม
|พ.ศ. 2551 (2008)
|- {{Coin-yellow-color}}
|[[เหรียญ 10 บาท]]
||26&nbsp;เมตรมิลลิเมตร
|rowspan=2|8.5 กรัม
|rowspan=2|'''วงแหวน:''' [[คิวโปรนิกเกิล]]<br />'''ตรงกลาง:''' [[อะลูมีเนียมบรอนซ์]]
|rowspan=2|[[วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร|อรุณราชราม]] [[กรุงเทพมหานคร]]
||พ.ศ. 2531 (1988)
|- {{Coin-silver-color}}
|[[เหรียญ 10 บาท]] <br>(แบบ 2)
|26&nbsp;เมตรมิลลิเมตร
|พ.ศ. 2551 (2008)
|}
</center>
 
== ธนบัตร ==
[[ไฟล์:Baht.jpg|thumb|ธนบัตรไทยแบบต่างๆ|link=Special:FilePath/Baht.jpg]]นับเริ่มนำธนบัตรออกใช้พุทธศักราช 2445-ปัจจุบัน ได้นำธนบัตรออกใช้ทั้งสิ้น 16 แบบ ธนาคารแห่งประเทศไทย 1-10 ธนบัตรแบบพิเศษ ที่ผลิตจากโรงพิมพ์ธนบัตรที่ใช้ในประเทศไทย
 
{{ดูเพิ่ม|ธนบัตรไทย}}
ปัจจุบันมีหลายชนิดที่ระลึกที่มีจำนวนจำกัดไม่ถูกใช้ในการหมุนเวียนทั่วไป ที่ระลึก 60 บาท ถูกใช้หมุนเวียนทั่วไป ยังมีการผลิตอยู่ต่อเนื่องในปัจจุบันมี 5 ชนิด ได้แก่ 20 บาท 50 บาท
นับ แต่เริ่มนำธนบัตรออกใช้เมื่อพุทธศักราช 2445 จนถึงปัจจุบัน ประเทศไทยได้นำธนบัตรออกใช้รวมทั้งสิ้น 16 แบบ ซึ่งแบ่งเป็นธนบัตรก่อนจัดตั้งโรงพิมพ์ธนบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้แก่ ธนบัตรแบบ 1-10 รวมทั้งธนบัตรแบบพิเศษ และธนบัตรที่ผลิตจากโรงพิมพ์ธนบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้แก่ ธนบัตรแบบ 11-16
 
ธนบัตร ที่ใช้ในประเทศไทยในปัจจุบันมีหลายชนิด แต่หลายชนิดเป็นธนบัตรที่ระลึกที่มีจำนวนจำกัด และไม่ถูกใช้ในการหมุนเวียนทั่วไป เช่น ธนบัตรที่ระลึกมูลค่า 60 บาท เป็นต้น ส่วนธนบัตรที่ถูกใช้หมุนเวียนทั่วไป และยังมีการผลิตอยู่อย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน มี 5 ชนิด ได้แก่ ธนบัตร 20 บาท, 50, บาท100, 500 และ 1000 บาท
100 บาท 500 บาท 1000 บาท
 
<center>
{| class="wikitable" style="font-size: 90%"
!colspan="9"|ธนบัตรแบบ 15 [http://www.bot.or.th/English/Banknotes/HistoryANdSeriesOfBanknotes/Pages/Current_Series_of_Banknotes.aspx]
! colspan="9" |แบบ 15
|-
! colspan="2" |ภาพประธาน
! rowspan="2" |ชนิดราคา !! rowspan="2" | ขนาด !! rowspan="2" | สี !! colspan="2" | คำอธิบาย !! rowspan="2" | วันประกาศออกใช้ !! rowspan="2" | วันจ่ายแลก
|-
!ด้านหน้า
!ด้านหลัง
! ภาพด้านหน้า !! ภาพด้านหลัง
|-
|[[ไฟล์:20baht-front.jpg|center|frameless]]
|[[ไฟล์:20baht-back.jpg|center|frameless]]
|[[ธนบัตร 20 บาท|20 บาท]]||138 × 72&nbsp;มม.||เขียว
| rowspan="5" |​ [[พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช|สมเด็จพระ]] ทรงเครื่องแบบจอมทัพ
| พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์[[พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล]] ภาพพระราชกรณียกิจเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินที่สำเพ็ง และภาพสะพานพระราม 8 || 12 กุมภาพันธ์ 2546 || 3 มีนาคม 2546
[[พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช|ปรมินทร]]
 
[[พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช|มหาภูมิพลอดุลยเดช]] จอมทัพ
|[[พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล]] เสด็จพระราชดำเนิน
สำเพ็ง พระราม 8
| 12 กุมภาพันธ์ 2546 || 3 มีนาคม 2546
|-
|[[ไฟล์:ธนบัตรไทย 50 บาท แบบที่ 15.jpg|center|frameless]]
|[[ไฟล์:ธนบัตรไทย 50 บาท แบบที่ 15(หลัง).jpg|center|frameless]]
|[[ธนบัตร 50 บาท|50 บาท]]||144 × 72&nbsp;มม.||ฟ้า
|| พระบรมราชานุสาวรีย์[[พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]] วิทยาศาสตร์ กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ภาพลูกโลกดาว กล้องโทรทรรศน์ ​และภาพพระปฐมเจดีย์ || 19 มีนาคม 2547 || 1 ตุลาคม 2547
สิ่งแวดล้อม ลูกโลกดาว กล้องโทรทรรศน์ ​พระปฐมเจดีย์
| 19 มีนาคม 2547 || 1 ตุลาคม 2547
|-
|[[ไฟล์:100Bahtfr.jpg|center|frameless]]
|[[ไฟล์:100Bahtbk.jpg|center|frameless]]
|[[ธนบัตร 100 บาท|100 บาท]]||150 × 72&nbsp;มม.||แดง
|| พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์[[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]] เครื่องแบบทรงเครื่องแบบเต็มยศทหารเรือ และภาพพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการเลิกทาส || 5 กันยายน 2548 ||21 ตุลาคม 2548
ทหารเรือ พระราชกรณียกิจเกี่ยวกับเลิกทาส
| 5 กันยายน 2548 ||21 ตุลาคม 2548
|-
|[[ไฟล์:ภาพด้านหน้าธนบัตรราคา 500 บาท แบบที่ 15.jpg|center|frameless]]
|[[ไฟล์:ภาพด้านหลังธนบัตรราคา 500 บาท แบบที่ 15.jpg|center|frameless|link=Special:FilePath/ภาพด้านหลังธนบัตรราคา_500_บาท_แบบที่_15.jpg]]
|[[ธนบัตร 500 บาท|500 บาท]]||156 × 72&nbsp;มม.||ม่วง
|| พระบรมราชานุสาวรีย์[[พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว]] ณ ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ ภาพโลหะปราสาท วัดราชนัดดารามวรวิหาร และภาพเรือสำเภา || 24 กรกฎาคม 2544 ||1 สิงหาคม 2544
|-
|[[ไฟล์:1000bahtfr.jpg|center|frameless]]
|[[ไฟล์:1000bahtbk.jpg|center|frameless]]
|[[ธนบัตร 1000 บาท|1000 บาท]]||162 × 72&nbsp;มม.||น้ำตาล
|| พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์[[พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช]] ภาพเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ และภาพเกษตรกรรมตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่ ||29 กรกฎาคม 2548 ||25 พฤศจิกายน 2548
|}
 
{| class="wikitable" style="font-size: 90%"
!colspan="9"|ธนบัตรแบบ 16 **<ref>[http://www.bot.or.th/English/Banknotes/HistoryANdSeriesOfBanknotes/Pages/Current_Series_of_Banknotes.aspx]</ref>
! colspan="9" |แบบ 16
|-
! colspan="2" |ภาพประธาน
! rowspan="2" | ชนิดราคา !! rowspan="2" | ขนาด !! rowspan="2" | สี !! colspan="2" | คำอธิบาย !! rowspan="2" | วันประกาศออกใช้ !! rowspan="2" | วันจ่ายแลก
|-
!ด้านหน้า
!ด้านหลัง
! ภาพด้านหน้า !! ภาพด้านหลัง
|-
|[[ไฟล์:20bahtfrxnew.jpg|center|frameless]]
|[[ไฟล์:20bahtbkxnew.jpg|center|frameless]]
|[[ธนบัตร 20 บาท|20 บาท]]||138 × 72&nbsp;มม.||เขียว
| rowspan="5" |[[พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช|พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช]] ในฉลองพระองค์ครุยมหาจักรีบรมราชวงศ์
|| พระบรมราชานุสาวรีย์ [[พ่อขุนรามคำแหงมหาราช]] ประทับบนพระแท่นมนังศิลาบาตร ภาพการประดิษฐ์อักษรไทย ภาพศิลาจารึกหลักที่ 1 จารึกพ่อขุนรามคำแหง ภาพลายสือไทย ภาพทรงรับเรื่องราวร้องทุกข์ของราษฎร ภาพกระดิ่ง และภาพเครื่องสังคโลก||2 พฤศจิกายน 2555 || 1 เมษายน 2556 <ref>{{cite web|url=http://www.thanonline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=176215:-20-&catid=143:2011-01-26-05-35-57&Itemid=597|title=ธปท.เปิดตัวแบงก์ 50 ใหม่ เริ่มใช้ 18 ม.ค.-ปลอมยาก! | publisher=ASTV Manager Daily|accessdate=12 Jan 2012}}</ref>
บรมราชวงศ์
||[[พ่อขุนรามคำแหงมหาราช]] แท่นมนังศิลา อักษรไทย หลักที่ 1 พ่อขุนรามคำแหง ลายสือไทย เรื่องราวร้องทุกข์ กระดิ่ง สังคโลก||2 พฤศจิกายน 2555 || 1
เมษายน 2556
|-
|[[ไฟล์:ธนบัตรไทย 50 บาท แบบที่ 16.jpg|center|frameless]]
|[[ไฟล์:ธนบัตรไทย 50 บาท แบบที่ 16(หลัง).jpg|center|frameless]]
|[[ธนบัตร 50 บาท|50 บาท]]||144 × 72&nbsp;มม.||ฟ้า
||​ พระบรมราชานุสาวรีย์ [[สมเด็จพระนเรศวรมหาราช]] ทรงหลั่งทักษิโณทก ภาพจิตรกรรมฝาผนัง ทรงพระแสงดาบ นำทหารเข้าตีค่ายพม่า พระบรมราชานุสาวรีย์ ณ อนุสรณ์ดอนเจดีย์ และพระเจดีย์ชัยมงคล วัดใหญ่ชัยมงคล ||24 มิถุนายน 2554 || 18 มกราคม 2555 <ref>{{cite web|url=http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9550000004990|title=ธปท.ออกใช้ธนบัตรชนิดราคา 20บาท แบบใหม่ | publisher=Than Setthakij|accessdate=28 Mar 2013}}</ref>
|-
|[[ไฟล์:New 100 front.jpg|center|frameless]]
|[[ไฟล์:New 100 rear.jpg|center|frameless]]
|[[ธนบัตร 100 บาท|100 บาท]]||150 x 72&nbsp;มม.||แดง
||​พระบรมรูป[[​สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช|สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช]] ภาพทรงเกลี้ยกล่อมให้ประชาชนรวมกำลังกันต่อสู่กู้อิสรภาพ ภาพท้องพระโรงพระราชวังกรุงธนบุรี ภาพพระบรมราชานุสาวรีย์[[สมเด็จพระเจ้าตากสิน]]ทรงม้าพระที่นั่งออกศึก และภาพป้อมวิไชยประสิทธิ์ ||27 ธันวาคม 2557 || 26 กุมภาพันธ์ 2558 <ref>[https://www.bot.or.th/Thai/PressandSpeeches/Press/News2558/n1058e.pdf Press release announcing the issuance of the Series 16 100 baht banknote] Bank of Thailand (www.bot.or.th). Retrieved on 2015-02-24 {{en icon}}</ref>
ธันวาคม 2557
| 26 กุมภาพันธ์ 2558
|-
|[[ไฟล์:ภาพด้านหน้าธนบัตรราคา 500 บาท.jpg|center|frameless]]
|[[ไฟล์:ภาพด้านหลังธนบัตรราคา 500 บาท.jpg|center|frameless]]
|[[ธนบัตร 500 บาท|500 บาท]]||156 x 72&nbsp;มม.||ม่วง
||พระบรมราชานุสาวรีย์[[พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช]] ภาพวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ภาพป้อมพระสุเมรุ ||27 ธันวาคม 2556 || 12 พฤษภาคม 2557 <ref>[http://www.bot.or.th/Thai/PressAndSpeeches/Press/News2557/n1657e.pdf Press release announcing the issuance of the Series 16 500 baht banknote] Bank of Thailand (www.bot.or.th). Retrieved on 2014-05-08 {{en icon}}</ref>
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ป้อมพระสุเมรุ
|27
ธันวาคม 2556
| 12 พฤษภาคม 2557
|-
|[[ไฟล์:1000bahtfr 2015 1.jpg|center|frameless|link=Special:FilePath/1000bahtfr_2015_1.jpg]]
|[[ไฟล์:1000bahtbk 2015 2.jpg|center|frameless|link=Special:FilePath/1000bahtbk_2015_2.jpg]]
|[[ธนบัตร 1000 บาท|1000 บาท]]||162 x 72&nbsp;มม.||น้ำตาล
||​พระบรมรูป[[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]] พระปิยมหาราช ภาพพระบรมราชานุสาวรีย์[[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว|สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]ทรงม้าพระที่นั่ง ภาพพระที่นั่งอนันตสมาคม และภาพการเลิกทาส || 17 สิงหาคม 2558 || 21 สิงหาคม 2558<ref>https://www.bot.or.th/Thai/Banknotes/HistoryAndSeriesOfBanknotes/Pages/Banknote_Series16.aspx</ref>
ทรงม้าพระที่นั่ง พระที่นั่งอนันตสมาคม ภาพการเลิกทาส
| 17 สิงหาคม 2558 || 21 สิงหาคม 2558
|-
|}
 
{| class="wikitable" style="font-size: 90%"
! colspan="9" |ธนบัตรแบบ 17 <ref>https://www.bot.or.th/Thai/AboutBOT/Activities/Pages/Banknote_Rama10.aspx</ref>
|-
! colspan="2" |ภาพประธาน
! rowspan="2" |ชนิดราคา !! rowspan="2" | ขนาด !! rowspan="2" | สี !! colspan="2" | คำอธิบาย !! rowspan="2" | วันประกาศออกใช้ !! rowspan="2" | วันจ่ายแลก
|-
! ด้านหน้า
! ด้านหลัง
! ภาพด้านหน้า !! ภาพด้านหลัง
|-
|[[ไฟล์:20THB-17th-Banknote-Front.jpg|center|frameless]]
|[[ไฟล์:20THB-17th-Banknote-Back.jpg|center|frameless]]
|[[ธนบัตร 20 บาท|20 บาท]]||138 × 72&nbsp;มม.||เขียว
| rowspan="5" |​ พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ [[พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว]] ในฉลองพระองค์ เครื่องแบบทหารอากาศ
| พระบรมสาทิสลักษณ์[[พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก]] และ [[พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย]] || 6 เมษายน 2561 || 6 เมษายน 2561
เมษายน 2561
|-
|[[ไฟล์:50THB-17th-Banknote-Front.jpg|center|frameless]]
|[[ไฟล์:50THB-17th-Banknote-Back.jpg|center|frameless]]
|[[ธนบัตร 50 บาท]]||144 × 72&nbsp;มม.||ฟ้า
|| พระบรมสาทิสลักษณ์[[พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว]] และ [[พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]] || 6 เมษายน 2561 || 6 เมษายน 2561
[[พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]
| 6 เมษายน 2561 || 6
เมษายน 2561
|-
|[[ไฟล์:100THB-17th-Banknote-Front.jpg|center|frameless]]
|[[ไฟล์:100THB-17th-Banknote-Back.jpg|center|frameless]]
|[[ธนบัตร 100 บาท]]||150 × 72&nbsp;มม.||แดง
|| พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์[[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว|]] และ [[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ามงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว]] || 6 เมษายน 2561 ||6 เมษายน 2561
[[พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว|สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว]]
| 6 เมษายน 2561 ||6
เมษายน 2561
|-
|[[ไฟล์:500THB-17th-Banknote-Front.jpg|center|frameless]]
|[[ไฟล์:500THB-17th-Banknote-Back.jpg|center|frameless]]
|[[ธนบัตร 500 บาท|500 บาท]]||156 × 72&nbsp;มม.||ม่วง
|| พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์[[พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว]] และ [[พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร|พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวปรเมนทรมหาอานันทมหิดล]] || 28 กรกฎาคม 2561 ||28 กรกฎาคม 2561
[[พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร|พระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล]]
| 28 กรกฎาคม 2561 ||28 กรกฎาคม 2561
|-
|[[ไฟล์:1000THB-17th-Banknote-Front.jpg|center|frameless]]
|[[ไฟล์:1000THB-17th-Banknote-Back.jpg|center|frameless]]
|[[ธนบัตร 1000 บาท|1000 บาท]]||162 × 72&nbsp;มม.||น้ำตาล
|| พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์[[พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร|พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร]] และพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว || 28 กรกฎาคม 2561 ||28 กรกฎาคม 2561
สมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
| 28 กรกฎาคม 2561 ||28 กรกฎาคม 2561
|}
</center>
2,907

การแก้ไข