ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขด้วยมือถือขั้นสูง
{{น.ร.ฝ่ายใน|}}
{{ป.จ.ฝ่ายใน|}}
{{ลูกเสือสดุดี1|2514}}<ref>[http://www.thaiscouts.com/crown/2514.pdf รายพระนามและรายนามผู้ที่สมควรได้รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี 2514] จากเว็บไซต์ thaiscouts</ref>
{{ว.ป.ร.1|}}
{{ป.ป.ร.1|2469}}<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2469/D/3114.PDF พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ฝ่ายใน], เล่ม 43, ตอน 0 ง, 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2469, หน้า 3114</ref>
{{ภ.ป.ร.1|2495}}<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2495/D/077/4804.PDF แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์], เล่ม 69, ตอน 77 ง, 30 ธันวาคม พ.ศ. 2495, หน้า 4804</ref>
{{ลูกเสือสดุดี1|2514}}<ref>[http://www.thaiscouts.com/crown/2514.pdf รายพระนามและรายนามผู้ที่สมควรได้รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี 2514] จากเว็บไซต์ thaiscouts</ref>
 
==== เครี่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ ====
1,194

การแก้ไข