ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จาคายา อัมรีโช คิเควเต"

บอต: แก้หน้าเปลี่ยนทางเสียไปยังหน้าเป้าหมายการย้าย Jakaya Kikwete
(แก้หน้าเปลี่ยนทางซ้ำซ้อนด้วยบอต)
ป้ายระบุ: เปลี่ยนเป้าหมายหน้าเปลี่ยนทาง
(บอต: แก้หน้าเปลี่ยนทางเสียไปยังหน้าเป้าหมายการย้าย Jakaya Kikwete)
ป้ายระบุ: เปลี่ยนเป้าหมายหน้าเปลี่ยนทาง
#เปลี่ยนทาง [[Jakaya Kikwete]]
#REDIRECT [[จาคายา คิเควเต]]
155,355

การแก้ไข