ผลต่างระหว่างรุ่นของ "Sony Computer Entertainment"

บอต: แก้หน้าเปลี่ยนทางซ้ำซ้อนไปเป็น โซนี่ อินเตอร์แอ็กทีฟ เอนเตอร์เทนเมนต์
(บอต: แก้หน้าเปลี่ยนทางซ้ำซ้อนไปเป็น โซนี่อินเตอร์แอ็กทีฟเอ็นเตอร์เทนเมนต์)
(บอต: แก้หน้าเปลี่ยนทางซ้ำซ้อนไปเป็น โซนี่ อินเตอร์แอ็กทีฟ เอนเตอร์เทนเมนต์)
ป้ายระบุ: เปลี่ยนเป้าหมายหน้าเปลี่ยนทาง
 
#เปลี่ยนทาง [[โซนี่ อินเตอร์แอ็กทีฟเอ็นเตอร์เทนเมนต์แอ็กทีฟ เอนเตอร์เทนเมนต์]]
155,523

การแก้ไข