ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พูดคุย:ภาษาแชต"

บอต: แก้หน้าเปลี่ยนทางซ้ำซ้อนไปเป็น พูดคุย:สแลงอินเทอร์เน็ต
(Username8518 ย้ายหน้า พูดคุย:ภาษาแชต ไปยัง พูดคุย:คำแสลงบนอินเทอร์เน็ต: ตามบทความภาษาอังกฤษ)
ป้ายระบุ: เปลี่ยนทางใหม่
 
(บอต: แก้หน้าเปลี่ยนทางซ้ำซ้อนไปเป็น พูดคุย:สแลงอินเทอร์เน็ต)
ป้ายระบุ: เปลี่ยนเป้าหมายหน้าเปลี่ยนทาง
 
#เปลี่ยนทาง [[พูดคุย:คำแสลงบนสแลงอินเทอร์เน็ต]]
155,529

การแก้ไข