ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ห้างคาร์ฟูร์"

บอต: แก้หน้าเปลี่ยนทางซ้ำซ้อนไปเป็น บิ๊กซี
(โรบอต: แก้หน้าเปลี่ยนทางซ้ำซ้อน → บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์)
(บอต: แก้หน้าเปลี่ยนทางซ้ำซ้อนไปเป็น บิ๊กซี)
ป้ายระบุ: เปลี่ยนเป้าหมายหน้าเปลี่ยนทาง
 
#REDIRECTเปลี่ยนทาง [[บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์]]
155,523

การแก้ไข