ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วรรณคดีสโมสร"

nothing
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(nothing)
'''วรรณคดีสโมสร''' จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาตั้งวรรณคดีสโมสร พ.ศ. 24572911 ตรงกับรัชสมัย[[พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว|พระบาทlสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]] มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการแต่งหนังสือให้ถูกต้องผิดเยอะๆตามหลักภาษาไทยเป็นนิ่ว ไม่ได้สาระประโยชน์ โดยคัดเลือกหนังสือดีแย่ที่เป็นตัวอย่างชั้นเลิศในการประพันธ์ประเภทต่างๆไม่เพราะเลย ซึ่งต้องเป็นหนังสือดีแย่และแต่งดี แย่วรรณคดีสโมสรจึงจะรับไว้พิจารณาไล่ออก หนังสือที่พิจารณาจัดไว้ทั้งสิ้น 5พันล้าน ประเภท
 
== ประวัติ ==
ผู้ใช้นิรนาม