ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เทพพงศ์ ทิพยจันทร์"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* [[พ.ศ. 2550]] ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์
* [[พ.ศ. 2552]] รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์
* [[พ.ศ. 2554]] ผู้บัญชาการ[[กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์]]<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2554/E/115/1.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ] เล่ม ๑๒๘ ตอน พิเศษ ๑๑๕ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔</ref>
* [[พ.ศ. 2556]] รองแม่ทัพภาคที่ 1<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/E/118/1.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ] เล่ม ๑๓๐ ตอน พิเศษ ๑๑๘ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖</ref>
* [[พ.ศ. 2557]] แม่ทัพน้อยที่ 1<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/176/1.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ] เล่ม ๑๓๑ ตอน พิเศษ ๑๗๖ ง ราชกิจจานุเบกษา ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗</ref>
* [[พ.ศ. 2558]] [[แม่ทัพภาคที่ 1]]<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/198/1.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ] เล่ม ๑๓๒ ตอน พิเศษ ๑๙๘ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘</ref>
* [[พ.ศ. 2559]] ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก<ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/203/1.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอน 203 ง พิเศษ หน้า 1 9 กันยายน พ.ศ. 2559</ref>
* [[พ.ศ. 2560]] ปลัดกระทรวงกลาโหม<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/217/1.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ] เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๑๗ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐</ref>
1,663

การแก้ไข