ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พิสิทธิ์ สิทธิสาร"

เพิ่มขึ้น 371 ไบต์ ,  1 เดือนที่ผ่านมา
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* [[พ.ศ. 2558]] ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก(อัตราพลเอก)<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/067/1.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ] เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๖๗ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘</ref>
* [[พ.ศ. 2558]] เสนาธิการทหารบก<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/198/1.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ] เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๑๙๘ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘</ref>
* [[พ.ศ. 2559]] รองผู้บัญชาการทหารบก <ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/203/1.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอน 203 ง พิเศษ หน้า 1 9 กันยายน พ.ศ. 2559</ref>
* [[พ.ศ. 2559]] รองผู้บัญชาการทหารบก
* [[พ.ศ. 2559]] รองเลขาธิการ[[คณะรักษาความสงบแห่งชาติ]]
 
1,506

การแก้ไข