ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วราห์ บุญญะสิทธิ์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
|alma_mater = [[โรงเรียนเตรียมทหาร]] รุ่น 18 (ตท.18) <br> [[โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า]] รุ่น 29 (จปร.29) <br> [[โรงเรียนเสนาธิการทหารบก]]}}
พลเอก '''วราห์ บุญญะสิทธิ์''' (28 มิถุนายน 2501-) สมาชิก[[วุฒิสภาไทย ชุดที่ 12]]<ref>ราชกิจจานุเบกษา,[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/121/T_0001.PDF พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา] หน้า ๖ เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๒๑ ง,๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒</ref> นายทหารพิเศษประจำ[[กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์]]<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/E/155/12.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งนายทหารพิเศษ]เล่ม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๕๕ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒</ref> และ[[กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์]]<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/062/15.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งนายทหารพิเศษ]เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๖๒ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙</ref> ราชองครักษ์เวร<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/195/1.PDF พระราชโองการ ประกาศแต่งตั้งราชองครักษ์เวรและนายตำรวจราชสำนักเวร] เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๑๙๕ ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐</ref> ตุลาการศาลทหารสูงสุด<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/187/3.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ถอดถอนและแต่งตั้งตุลาการศาลทหารสูงสุด] เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๑๘๗ ง ราชกิจจานุเบกษา ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑</ref> อดีตตุลาการศาลทหารกลาง<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/209/9.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ถอดถอนและแต่งตั้งตุลาการศาลทหารกลาง] หน้า ๑๕
เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๐๙ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙</ref> อดีตที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก อดีตรองเสนาธิการทหารบก อดีตรองแม่ทัพภาคที่ 1 อดีตผู้บัญชาการ[[กองพลที่ 1 รักษาพระองค์]] อดีตผู้บังคับการ[[กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์]] อดีตกรรมการบริหารกิจการ[[องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ]]<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/142/7.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ] เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๑๔๒ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑</ref><ref>https://www.isranews.org/isranews/78477-isranews-78477.html</ref> และอดีตสมาชิก[[สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ]]<ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/239/3.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒ ตอน ๒๓๙ ง พิเศษ หน้า ๓ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๘</ref>
 
== ประวัติ ==
1,504

การแก้ไข