ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขด้วยมือถือขั้นสูง
 
{{ม.ว.ม.|2540}}<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2540/B/027V001/1.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ชั้นสายสะพาย ในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๐ จำนวน ๔,๗๙๙ ราย)]</ref>
{{ร.ม.ก.|2523}}<ref>ราชกิจจานุเบกษา,[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2523/D/060/1.PDF แจ้งสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานแครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี] ฉบับพิเศษ หน้า ๔ เล่ม ๙๗ ตอนที่ ๖๐, ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๓</ref>
 
{{ส.ช.1|2523}}<ref>ราชกิจจานุเบกษา,[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2523/D/110/4.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน] ฉบับพิเศษ หน้า ๕ เล่ม ๙๗ ตอนที่ ๑๑๐, ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๓</ref>
{{ร.จ.ม.|2526}}<ref>ราชกิจจานุเบกษา,[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2526/D/207/3912.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลาและจักรมาลา] ฉบับพิเศษ หน้า ๔๐๐๑ เล่ม ๑๐๐ ตอนที่ ๒๐๗, ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๖</ref>
1,189

การแก้ไข