ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วลิต โรจนภักดี"

เพิ่มขึ้น 381 ไบต์ ,  10 เดือนที่ผ่านมา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
|children =
}}
พลเอก '''วลิต โรจนภักดี''' (14 มีนาคม 2499-) สมาชิก [[วุฒิสภาไทย ชุดที่ 12]]<ref>ราชกิจจานุเบกษา,[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/121/T_0001.PDF พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา] หน้า ๖ เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๒๑ ง,๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒</ref> นายทหารพิเศษประจำกรมทหารปืนใหญ่ที่ 2 รักษาพระองค์<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/062/15.PDF</ref> และ[[กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์]]<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/216/2.PDF</ref> ราชองครักษ์พิเศษ<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/250/2.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งราชองครักษ์]</ref> อดีตตุลาการศาลทหารสูงสุด<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/209/2.PDF</ref> อดีตรองผู้บัญชาการทหารบก/ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/144/1.PDF</ref>ตามคำสั่ง[[คณะรักษาความสงบแห่งชาติ]] ที่ 96/2557 อดีตรองเสนาธิการทหาร อดีต[[แม่ทัพภาคที่ 4]] อดีตแม่ทัพน้อยที่ 1<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/E/039/1.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ] เล่ม ๑๓๐ ตอน พิเศษ ๓๙ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖</ref> อดีตรองแม่ทัพภาคที่ 1<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2554/E/035/10.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ] เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๓๕ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔</ref> อดีตผู้บัญชาการ[[กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์]]<ref>ราชกิจจานุเบกษา,[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/D/056/1.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ] เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๕๖ ง ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๑ </ref> กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษามาตรการการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ อดีต[[สภานิติบัญญัติแห่งชาติ|สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ]] เป็นหนึ่งในนายทหารที่ ควบคุม[[การชุมนุมของแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ พ.ศ. 2553]]<ref>http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9530000053245</ref> ปฏิบัติหน้าที่ตาม พรก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 อดีตกรรมการอิสระ [[การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย]] อดีตอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าวคงเหลือของรัฐ<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/163/17.PDF</ref>
 
== ประวัติ ==
1,663

การแก้ไข